Автор Тема:  Здравейте - интересувам се от възможности за повторно лечение с интерферон  (Прочетена 27625 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен drago

 • Немедицинско лице
 • Степен на активност - Студент
 • ****
 • Публикации: 135
  • Профил
 • Вид лечение: Пегилиран интерферон + рибавирин
 • Резултати: В момента съм на лечениe
 • Статус: Хроничен хепатит C
 Не нямам предвид това .  Тази програма , за която говоря е за неотговорили пациенти лекувани с пегасис и копегус и записването тече в момента ама нямам представа за кой генотип става въпрос ама след като лекарката не ме е попитала от кой генотип сам , явно няма значение. Лечението ще е или с пегасис или с пегинтрон 

Неактивен tedko11

 • Немедицинско лице
 • Степен на активност - Ученик
 • **
 • Публикации: 41
 • Пол: Жена
  • Профил
 • Вид лечение: Интерферон + рибавирин
 • Резултати: Неуспешно
 • Статус: Има близък с хепатит C
Re: Здравейте - интересувам се от възможности
« Отговор #16 -: Януари 28, 2009, 17:29:41 »
във ВМА точно отпускат такава програма за повторно лечение за такива дето не са отговорили , затова имаш тоя неочакван успех , иначе ако чакаш касата да ти обърне внимание и то на човек над 50 години , ще има доста да почакаш , защото незнам поради каква точно причина ама ако си над 50 години касата не отпуска лечение поне така беше до преди няколко години сега незнам как е

МОЖЕ ПРЕДИ ГОДИНИ И ТАКА ДА Е БИЛО, НО СЕГА НЕЩАТА СТОЯТ ПО ТОЗИ НАЧИН!/виж по-долу/
НЕДАЙ СИ БОЖЕ ДА НЕ НИ ОТПУСНАТ ЛЕЧЕНИЕ ОТ НЗОК ЗАРАДИ ВЪЗРАСТТА НА МАЙКА МИ,
ЩЕ СТИГНА МНОГО ДАЛЕЧЕ!!!
ОБЕЩАВАМ НА НЗОК!!!
:cowboy:


НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
София 1407, ул. “ Кричим” 1

УТВЪРЖДАВАМ:

Д-Р РУМЯНА ТОДОРОВА
ДИРЕКТОР НА НЗОК

                                ПРОГРАМА

       ЗА АНТИВИРУСНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНИ ВИРУСНИ
                                        ХЕПАТИТИ И ЦИРОЗИ
                                         /за пациенти над 18 г./


Уводна част

Под хроничен вирусен хепатит се разбира вирусна инфекция на черния дроб с НВV, HDV и НСV, която продължава повече от 6 месеца, с хистологични данни за хронично чернодробно възпаление. Днес се приема, че около 500 милиона хора ( 3% от населението) по света са инфектирани с вируса на хепатит В (HBV) и около 150 милиона - с вируса на хепатит С (HCV). Данните за България сочат до 8% честота на HBV и около 1,5% честота на HCV сред населението, което поставя страната ни на едно от първите места в Европа по разпространение на хепатит В и хепатит С. Около 11% от носителите на HBV са инфектирани и с хепатит Делта (HDV).
Около 20% от болните с хроничен вирусен хепатит развиват чернодробна цироза с трайна загуба на трудоспособност и с нисък процент на преживяемост. Честотата на първичния рак на черния дроб при тези болни е висока (4-5% годишно). Отнесена към цялото население тя е 8 заболели на 100 000 души. Чернодробната цироза и първичния рак на черния дроб са най-честата причина за извършване на чернодробна трансплантация.
Вирусните хепатити и усложненията им представляват сериозен социален и икономически товар на обществото.
Терапевтичният ефект при лечението на болни с хроничен вирусен хепатит тип “С” с интерферон алфа и Ribavirin е около 35 – 40 % трайно излекуване. При лечение с пегилиран интерферон алфа 2a и Ribavirin процента на постигнатия траен отговор се повиши до 67%.
Съотношението цена-полза от терапията е тясно свързано с възрастта на пациента. При 20-годишен болен с хепатит В и С, терапията с IFN води до удължаване на очакваната продължителност на живота съответно с 4,8 и 4,35 години. При  пациент на 35 години с хепатит В, това удължаване е само с 3,1 години и с едва 0,75 години при 50-годишен болен с хепатит C

Критерии за включване на здравноосигурените лица в програмата

1.   Доказана със серологични маркери НВV, HDV или HСV инфекция при положителни молекулярно-биологични тестове за виремия (HBV ДНК, HCV РНК). Измереното ниво на HBV ДНК е актуално в рамките на 6 месеца от неговото извършване, а на HCV РНК - в рамките на 2 години.
2.   Повишени чернодробни ензими (увеличен АЛАТ 1,5 пъти над горната референтна граница) в поне едно измерване в период за проследяване от 6 месеца.Необходимо е проследяване на 2 месеца преди терапията.
3.   Хистологично изследване на черния дроб доказващо активно чернодробно възпаление с или без белези на фиброза. Хистологичното изследване е актуално в рамките на 2 години от неговото извършване.
4.   Лица, не употребяващи наркотици. Лицата употребявали наркотици, трябва да са спрели използването им най-малкото 6 месеца преди началото на антивирусното лечение.
5.   Лица, не злоупотребяващи с алкохол. Болните с хронична алкохолна злоупотреба и хроничен вирусен хепатит подлежат на антивирусно лечение 6 месеца  след спиране на алкохолната консумацията.


Противопоказания за лечение

Общи:
 - Болни с тежки придружаващи заболявания на сърдечно-съдовата и дихателната системи; системни заболявания на съединителната тъкан, усложнен захарен диабет, ХБН без диализа;
-    Бременни жени и кърмачки;
-    При неопластични заболявания лечението се преценява съобразно  тежестта, стадия и сроковете след първоначалното лечение на неоплазмата;
-  Болни, злоупотребяващи системно с алкохол;
- Наркомани, продължаващи употребата на наркотици, както и такива, без чист от интоксикация период, не по-малък от 6 месеца;
- Забременяването на жени от мъже, които се лекуват с противовирусни средства е недопустимо, по време и една година след приключване на лечение, поради опасност от уродства
- Болни със съпътваща HIV инфекция не подлежат на антивирусно лечение при патологичен брой на CD4 (<200).
      -При установяване на много високи стойности на HBV DNA терапията на хроничен хепатит В с интерферон алфа не е така ефективна.

    Специални:
- Болните с  психични, автоимунни заболявания и такива на щитовидната жлеза, след органна трансплантация; хиперспленизъм и декомпенсирана чернодробна цироза са противопоказани за терапия с интерферон алфа. Наличието на варици на хранопровода – II, III и IV степен е противопоказание за лечение с интерферон–алфа.
- Рибавирин не се прилага при анемия, хемоглобинопатии, бъбречна недостатъчност.

Лечебно-диагностичен алгоритъм

1.   Диагноза

Първоначални данни:
-   Данни от соматичния статус, насочващи към хронично чернодробно     заболяване
-   Серологично изследване с положителни маркери за НВV, HDV или НСV.
-   Увеличени стойности на АЛТ, установени поне еднокократно в рамките на минимум 6 месеца проследяване
-   Наличието на повишени чернодробни ензими над 6 месеца при липса на маркери за HBV, HDV или HCV, налага търсене на друга причина за чернодробното увреждане – стеатоза, хемохроматоза, болест на Уилсон, автоимунен хепатит, алкохолна консумация, токсичен хепатит, обменни нарушения, EBV и CMV при имуносупресирани болни.

Доказване на хроничен вирусен хепатит:

•   Определяне на вирусната репликация и допълнителни серологични маркери, уточняващи вирусната репликация и генотип:
   при HBV инфекция: HBeAg / anti-HBe чрез ELISA; HBV ДНК чрез хибридизация, количествен PCR или количествен анализ чрез разклонена ДНК (bDNA);
    при HDV инфекция: anti-HDV total, IgМ anti-HDV или при възможност за изследване HDAg чрез имунохистохимия в чернодробна тъкан.
   при HCV инфекция: HCV Генотип чрез молекулярно-биологично генотипизиране. HCV RNA чрез количествен PCR или bDNA;
   Чернодробна биопсия с хистологично определяне на тежестта и стадия на хроничния възпалителен процес.
•   Допълнителни биохимични изследвания, отразяващи състоянието на черния дроб и на системите, пряко свързани с него – СУЕ, ПКК, Общ белтък, Албумин, Протромбиново време, Билирубин, Креатинин, Кр. захар, Холестерол, 3-глицериди, TSH (само при предстоящо лечение с интерферон-алфа и по клинични показания).
•   Ехографско изследване на черния дроб.

За пациенти с хроничен хепатит С, които се лекуват в програми за субституиращо и поддържащо лечение с Метадон хидрохлорид терапевтичната оценка и проследяване да се извършва от екип в състав гастроентеролог и психиатър – специалист по лечение на зависимости

Б. Oптималната схема за лечение на хроничната HСV инфекция е:

1. Комбинирано приложение на PEG-Интерферон алфа (PEGASYS 180 μg; PEG-INTRON 1,5 μg/kg) s.c. един път седмично заедно с Ribavirin (под 65kg т. маса – 800mg; между 65kg и 85kg – 1000mg; и над 85kg – 1200 mg) всеки ден за:
а) 6 месеца при болни инфектирани с HCV генотип 2 и 3
б) 12 месеца при болни инфектирани с HCV генотип 1, 4, 5 и 6. При
болните с генотип 1 задължително се изследва количествено HCV РНК преди лечението и в края на 3 месец от неговото начало. При спадане на HCV РНК нивото с по-малко от 2 log лечението се спира в края на 6 месец. Това не се отнася за болните с генотип 4, 5 и 6, които получават целия 12 месечен курс лечение.
2. Монотерапия с Интерферон-алфа 3 МЕ s.c. при болни с хронична бъбречна недостатъчност на хемодиализа, в деня непосредствено след хемодиализата;болни с хемоглобинози.
      а) 6 месеца при болни инфектирани с HCV генотип 2 и 3
б) 12 месеца при болни инфектирани с HCV генотип 1, 4, 5 и 6. При
липса на отчетлив биохимичен отговор и намаление на HСV РНК при болните с генотип 1 в края на 6 месец  терапията се прекратява.
3. Смесена хронична HCV/HBV се лекува с комбинация от пегилиран интерферон
и рибавирин по правилата за хепатит С.

 Хроничен хепатит С
Поспортни данни ..............
Скрининг за противовирусно лечение

АЛАТ 1,5 пъти над ГРГ поне 6 месеца   Анти  НСV +   Генотип   НСV РНК – положително
   Чернодробна биопсия.
-активност
-фиброза
TSH   Тегло ВМI   Неотговорил на предшестващо антивирусно лечение
   Релапс след
предшестващо антивирусно лечение   Съпътстващи болести

Наркотик  през последните 6 м   Алкохол   Захарен диабет  усложнен   Захарен диабет неусложнен   Чернодробна цироза с варици на хранопровода II, III и IV
HIV
HBsAg   Болест на щитовидната жлеза   Бъбречна недостатъчност
без диализа   Тромбопения   Левкопения
Психични болест   Автоимунна болест   Болест на съединителната тъкан   Сърдечно-съдова болест   Болест на дихателната система

Критерии за вирусологичен отговор при болни с хроничната HСV инфекция и генотип 1 на лечение с PEG IFN-a + Ribavirin или IFN-a + Ribavirin

Изследване   3-ти месец   12-ти месец   6-ти месец след лечение
HCV РНК   спад > 2 log спрямо изходното ниво или
ниво < 600 IU/ml   /-/ отр.   /-/ отр.

Всички болни с хронична HCV инфекция предложени за антивирусна терапия задължително се генотипизират преди началото на терапията.
При наличие на HCV инфекция с повече от един генотип (например 1+3, 3+5; 1+5 генотипове) болните се лекуват по схемата съответна за генотипа с най-неблагоприятен терапевтичен отговор (в примерите - 1; 5; 1 генотип).
Комбинираното лечение с пегилиран интерферон-алфа и Ribavirin е препоръчително при нелекувани, релапсирали и болни неотговорили на монотерапия с Интерферон-алфа.
При болни с компенсирана чернодробна цироза с HСV етиология и без варици на хранопровода – II, III и IV степен, се провежда комбинирано лечение с пегилиран или конвенционален интерферон и Ribavirin съгласно HCV генотипа по посочените по-горе схеми. Чернодробната цироза трябва задължително да е доказана хистологично.
           В Комисията за експертизи в НЗОК предложените  болни за лечение с Пегилиран интерферон ще се разглеждат от Експертен съвет, съставен от трима консултанти на НЗОК по гастроентерология.
           Показанията и схемите на лечение на болните с ХБН и Хроничен вирусен хепатит В и С, подлежащи на бъбречна трансплантация се определят след съвместно обсъждане и решение от нефролог и гастроентеролог-експерт от комисията по бъбречна трансплантация.
           При вече започнато лечение се разрешава смяна на лекарствения продукт само по медицински показания.

Периодичност на контролните прегледи и необходими медико-диагностични изследвания и референтни стойности на показатели за проследяване на ефективността на проведеното лечение

В края на третия (за хепатит С) и петия месец (за хепатит В) от лечението се извършват контролните вирусологични изследвания, показващи резултата от лечението. Въз основа на тях при добър биохимичен и вирусологичен отговор се прави предложение за продължаване на лечението до определения срок в програмата.
Табл. 3. Болните с хронична HСV инфекция на лечение с PEG IFN- и  Ribavirin се проследяват по схемата:

   Период на лечение*   Проследяване
Изследвания   Изх.   2
с.   1
м.   2 м.   3** м.   4
м.   5 м.   6 *
м.   7
м.   8
м.   9 м.   12 м.   + 3
 м.    + 6
 м.
Хематологични   
Хемоглобин   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х
Еритроцити   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х
Левкоцити   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х
Тромбоцити   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х
Биохимични   
АСАТ   Х      Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х
АЛАТ   Х      Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х
ГГТП   Х      Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х
АФ   Х      Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х
Общ белтък   Х                     Х            Х      
Албумин   Х                     Х            Х      
Билирубин   Х                     Х            Х      
Креатенин   Х                     Х            Х      
Кр. Захар
« Последна редакция: Януари 28, 2009, 17:56:23 от Силвана Лесидренска »
С поздрав ТЕДИ!

Неактивен drago

 • Немедицинско лице
 • Степен на активност - Студент
 • ****
 • Публикации: 135
  • Профил
 • Вид лечение: Пегилиран интерферон + рибавирин
 • Резултати: В момента съм на лечениe
 • Статус: Хроничен хепатит C
добре ама не разбрах ще се отпусне ли лечение , какво беше мнението на доцент Кацаров , защото майка ми има една приятелка която е над 50 години  с хепатит С и на нея здравната каса не и отпуска лечение , също така познавам още един човек над 50 години и на него съшо не се отпуска лечение , та какво беше мнението на доцент Кацаров ще ви отпуснат ли от здравната каса лекарства

Неактивен tedko11

 • Немедицинско лице
 • Степен на активност - Ученик
 • **
 • Публикации: 41
 • Пол: Жена
  • Профил
 • Вид лечение: Интерферон + рибавирин
 • Резултати: Неуспешно
 • Статус: Има близък с хепатит C
Защо НЗОК не Ви отпуска лечение???
Това ,че са над 50г. какво означава- В ОЧАКВАНЕ НА СМЪРТ ЛИ ?
та това са обречени хора ли?
Никъде няма упоменато, че над 50г. не подлежат на лечение това е в разрез с конституционното им право за лечение?
имате ли официален документ по каква причина им е отказано лечение?
Доц.Кацаров ни каза ,че тя има право на лечение и ще я приеме съвсем скоро за биопсия и изследванията и след това и протокола .
след което отивам в НЗОК и ако там ми откажат ,което ще стане естествено официално -съм решила да ги съдя!!!
никой няма право да им отказва лечение - това е геноцид, това е дискриминация по отношение на хората над 50 год.
... с поздрав:теди
С поздрав ТЕДИ!

Неактивен tedko11

 • Немедицинско лице
 • Степен на активност - Ученик
 • **
 • Публикации: 41
 • Пол: Жена
  • Профил
 • Вид лечение: Интерферон + рибавирин
 • Резултати: Неуспешно
 • Статус: Има близък с хепатит C
До сега майка ми се е опитвала сама да извоюва лечението си -не е успяла.
Сега аз ще и го осигуря - ОБЕЩАЛА СЪМ СИ НА СЕБЕ СИ ПЪРВО, ЧЕ ЩЕ УСПЕЯ И ЩЕ СТИГНА ДО СТРАСТБУРГ!
С поздрав ТЕДИ!

Неактивен Мери_

 • Администратор на форума - немедицинско лице
 • Степен на активност - Доцент
 • *******
 • Публикации: 2373
 • Пол: Жена
  • Профил
  • ХепАктив - сдружение за борба с хепатита
 • Вид лечение: Интерферон
 • Резултати: В момента съм на лечениe
 • Статус: Хроничен хепатит B
Здравей, Теди! :flowers:

Напълно те подкрепям! :congrats:
Всеки трябва да си търси правата!

Желая ти успех и излекуване на майка ти.
50 години ни се струват, че са много, когато сме на 20, но когато сме на над 40 вече не ни се виждат чак толкова много!
Всеки има право на лечение и не бива заради възрастта да се отказва на когото и да било.

Ето тук сме обсъждали темата за възрастови ограничения за употребата на Интерферонhttp://hepatitis-bg.com/forum/index.php?topic=1052.msg10568#msg10568

Цитат
Цитат
Regarding factors predicting discontinuation of IFN, univariate analysis showed that patients aged 1 70 years were prone to drop out of therapy due to adverse events in IFN therapy (p = 0.009).
Conclusion: Our results suggest that IFN administration is suitable for 65- to 70-year old patients with chronic hepatitis C without genotype 1b and high virus load.

Вземайки предвид факторите, чрез които може да се предвиди предварителното спиране на интерферона /поради непоносими странични ефекти или неконтролируеми кръвни показания/, нашите анализи показаха, че пациенти, които са по-стари от 70 години, са предразположени към спиране на терапията поради непоносимост.
Заключение: Резултатите от проведеното изследване показват, че интерфероновата терапия може да се менажира /контролира/ при пациенти от 65 до 70 годишна възраст, и то с генотип различен от 1, и нямащи високо вирусно натоварване.

Поздрави,
Радо

Цитат
Иначе пегилирания IFN го прилагат до 70 години: http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00487747?term=study+of+pegasys+AND+hbeag+\-+positive+and+hbeag+\-+negative&rank=2

Успех,
Мери
Сдружение ХепАктив - www.hepactive.org


Неактивен tedko11

 • Немедицинско лице
 • Степен на активност - Ученик
 • **
 • Публикации: 41
 • Пол: Жена
  • Профил
 • Вид лечение: Интерферон + рибавирин
 • Резултати: Неуспешно
 • Статус: Има близък с хепатит C
Благодаря ти Мариана Стефанова за линка който ми изпрати!
Те първа ми предстои много да чета във форума.Тук намирам непрекъснато полезна  информация!
Благодаря на всички които ми писаха и на лични! :flowers:
С поздрав ТЕДИ!

Неактивен tedko11

 • Немедицинско лице
 • Степен на активност - Ученик
 • **
 • Публикации: 41
 • Пол: Жена
  • Профил
 • Вид лечение: Интерферон + рибавирин
 • Резултати: Неуспешно
 • Статус: Има близък с хепатит C
Цитат
Комбинираното лечение с PEG-Интерферон алфа и Ribavirin е препоръчително при нелекувани болни на възраст до 60г., при релапсирали болни след комбинирана терапия – до 50г., а при неотговорили на комбинирана терапия пациенти – до 45г.
Комбинираното лечение със стандартен Интерферон-алфа и Ribavirin е препоръчително при нелекувани, релапсирали или неотговорили на монотерапия болни на възраст до 60 г.

В новият консенсус няма такова нещо!Прочети по-горе!
С поздрав ТЕДИ!

Неактивен Мери_

 • Администратор на форума - немедицинско лице
 • Степен на активност - Доцент
 • *******
 • Публикации: 2373
 • Пол: Жена
  • Профил
  • ХепАктив - сдружение за борба с хепатита
 • Вид лечение: Интерферон
 • Резултати: В момента съм на лечениe
 • Статус: Хроничен хепатит B
Здравей, Теди!

Би ли споделила мястото от където си взела текста на новия консенсус? Можеш да сложиш линк.
Хубаво е, ако наистина е отпаднало ограничението във възрастта!

Поздрави,
Мери
Сдружение ХепАктив - www.hepactive.org


Неактивен tedko11

 • Немедицинско лице
 • Степен на активност - Ученик
 • **
 • Публикации: 41
 • Пол: Жена
  • Профил
 • Вид лечение: Интерферон + рибавирин
 • Резултати: Неуспешно
 • Статус: Има близък с хепатит C
ТОДОР 79 ми го изпрати! Ще го помоля да сложи линка, тъй като не зная как,за което се извинявам! :good:
С поздрав ТЕДИ!

Неактивен Мери_

 • Администратор на форума - немедицинско лице
 • Степен на активност - Доцент
 • *******
 • Публикации: 2373
 • Пол: Жена
  • Профил
  • ХепАктив - сдружение за борба с хепатита
 • Вид лечение: Интерферон
 • Резултати: В момента съм на лечениe
 • Статус: Хроничен хепатит B
Тошко, пусни линка, иначе ще си помислят хората, че си сътворяваме сами програмата за лечение и ще ни обвинят в непроверена информация! :wink2:
Сдружение ХепАктив - www.hepactive.org


Неактивен Todor79

 • Немедицинско лице
 • Степен на активност - Студент
 • ****
 • Публикации: 144
 • Пол: Мъж
  • Профил
 • Вид лечение: Пегилиран интерферон
 • Резултати: В момента съм на лечениe
 • Статус: Хроничен хепатит B
Мери,цитираната информация е от действащия от 2008 година национален консенсус за лечение,където никой никъде не казва че пациента няма право да се лекува ако е над определена възраст.
Това с възрастта сме го коментирали доста пъти в Хепасист и смятаме че ако го има то е грубо нарушаване на човешките права.
Поздрави Тодор
http://vbox7.com/play:6186d4b0

Неактивен tedko11

 • Немедицинско лице
 • Степен на активност - Ученик
 • **
 • Публикации: 41
 • Пол: Жена
  • Профил
 • Вид лечение: Интерферон + рибавирин
 • Резултати: Неуспешно
 • Статус: Има близък с хепатит C
Здравейте на всички които, сте ми писали на лични!!! Сега ще Ви информирам до къде стигнахме-отидохме във ВМА при доц.Кацаров, разказахме му до тук какво е направено за хепатит С и я прегледа на узи.Разбрахме се след 4 дни да постъпи за биопсията.Това стана в един петък с направление за хоспитализация, същият ден и беше направена биопсията от Д-р Ханджиев без никакви усложнения.  :smile: Изписаха я в понеделник, тогава направихме и ПСР в Зинвест-К /с направление от рош- безплатно/,и два от хормоните на щитовидната жлеза/резултатите са в норма/,и във Враца си пуснахме ХИВ/-/отр  и Австралийски антиген /+/-/-т.е категорично не е отрицателен. Сега следва да повториме австралийски антиген и да отидем до СФ до ВМА за да занесем и тези изследвания.Следващата стъпка е да изчакаме написването на протокола.
Благодаря Ви за милите думи, за надеждата и затова че ВИ има!!!
Да, скайпа ми е сладката_тединка12 ,но на латинеца /пишете ми ,че сте от форума/!
На всички Вас искам да Ви пожелая успешно лечение! :flowers:
С поздрав ТЕДИ!

Неактивен Мери_

 • Администратор на форума - немедицинско лице
 • Степен на активност - Доцент
 • *******
 • Публикации: 2373
 • Пол: Жена
  • Профил
  • ХепАктив - сдружение за борба с хепатита
 • Вид лечение: Интерферон
 • Резултати: В момента съм на лечениe
 • Статус: Хроничен хепатит B
Здравей!

Много се радвам, че всичко се е случило така бързо и дано и оттук нататък да има само добри новини!
Успех и стискам палци за скорошно получаване на протокола!

Поздрави, :flowers3:
Мери
Сдружение ХепАктив - www.hepactive.org


Неактивен tedko11

 • Немедицинско лице
 • Степен на активност - Ученик
 • **
 • Публикации: 41
 • Пол: Жена
  • Профил
 • Вид лечение: Интерферон + рибавирин
 • Резултати: Неуспешно
 • Статус: Има близък с хепатит C
Мери Благодаря ти!
Притеснявам се много за австралийският антиген донякъде, но пък хематоложката каза ,че двата вируса са много близки като структура и може би затова е в синята зона! Моля се да излезе отрицателно!
С поздрав ТЕДИ!

 


СтатистикиСтатистики за посещенията

Locations of visitors to this page :    Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! Гласувай за сайта!  Оцени сайта!

Посетители след 12 Февруари 2007