Сдружение ХепАктив - Българският Форум за болестта Хепатит

Повече за вирусния хепатит => Новини за Хепатит A, B и C в Интернет и другите медии => Темата е започната от: Радослав Русинов в Януари 06, 2013, 23:23:56

Титла: HCV обзор – октомври 2012
Публикувано от: Радослав Русинов в Януари 06, 2013, 23:23:56
HCV обзор – октомври 2012


Автор: Lucinda K. Porter
Дата: 1 октомври 2012

 

Статия: Пегилираният интерферон за хроничен хепатит С при деца засяга растежа и телосложението: резултати от педиатрично проучване на хепатит С (PEDS-C), от Jonas M, Balistreri W, Gonzalez-Peralta R и др.

Източник: Hepatology; т. 56, бр. 2, стр. 523–531, август 2012

Това перспективно проучване, включващо деца с хронична инфекция с вируса на хепатит С (HCV), изследва връзката между интерферона и растежа. Участниците са общо 114 човека (55% момчета), средна възраст 11 години. Разделени са в три групи в зависимост от продължителността на лечението: 14 участника в 24-седмична група, 82 в 48-седмична група, 11 в 72-седмична група (7 участници, които не са успели да достигнат до 24-та седмица, не са проследени).

Децата са имали значително намаляване на ръста, теглото и индекса на телесна маса (BMI) по време на лечението на HCV, въпреки липсата на промени във физическата активност или приема на храна. Децата, които са били лекувани с пегинтерферон в продължение на 48 или 72 седмици, са имали по-ниски средни резултати (показания) за височина (ръст) на втората година от проследяването, отколкото при започване на лечението. Тези ефекти обикновено са били обратими след спиране на интерферона, с изключение на резултатите им за “височина за възрастта”.

Заключение: лечението наHCV при децата е свързано с намаляване хода на растежа им.

Редакционен коментар: Това проучване само показва връзка между интерферон и растеж, не причина и следствие. Децата с HCV са една малка част от HCV популацията и изследванията на тази възрастова група са малко. Би било интересно да се видят данни от бъдещи проследявания на тази група.

Статия: Миокардно увреждане при пациенти с хронична инфекция с хепатит С, от Maruyama S, Koda, M, Oyake N и др.

Източник: Journal of Hepatology; онлайн публикация от 13 август 2012 г.

В отговор на едно скорошно клинично проучване на лечение на НСV, което съобщава, че пациентите са склонни към дефекти в миокардната перфузия (нарушен приток на кръв към сърцето), японски изследователи изследвали допълнително този въпрос. Били са извършени различни сърдечни изследвания на 217 пациенти с HCV, които не са имали видими симптоми или анамнеза на сърдечно заболяване. От тях 200 са лекувани с интерферон-базирана терапия в продължение на 24 или 48 седмици и са оценявани 2 седмици преди и 2 седмици и 6 месеца след терапията.

От тях 9% имат анормална (патологична) ЕКГ преди лечението, а измерването на кръвотока показва увреждане при 87%. Обаче онези от тях, които са с траен вирусологичен отговор (SVR) на лечението, са имали значително подобрение. Отговорили пациенти с последващ рецидив също показва сърдечно подобрение, но по време на проследяването се връщат на изходно ниво. Неотговорилите не са имали подобрение.

Заключение: HCV се свързва със значителни сърдечни аномалии и лечението на НСV изглежда намалява значително тази връзка.

Редакционен коментар: миналия месец бе съобщено, че пациентите с НСV са изложени на по-висок риск от смърт по различни причини, включително и сърдечни. Това проучване хвърля повече светлина по въпроса и вероятно предстои повече информация за влиянието на НСV върху здравето и смъртността.
...


Целият обзор може да прочетете на сайта на сдружение ХепАктив: HCV обзор – октомври 2012 (http://www.hepactive.org/articles/science_journals_review/hcv_journal/2012/year_2012_issue_10)