Повече за вирусния хепатит > Полезни линкове

 Полезни линкове за здравна информация

(1/1)

katia:
ПОЛЕЗНИ ЛИНКОВЕ ЗА ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
http://www.mh.government.bg

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
http://www.noi.bg

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
http://www.nhif.bg

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ
http://www.nchi.government.bg

СВЕТОВНА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ
http://www.euro.who.int/

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА
http://www.bda.bg/

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ
http://www.redcross.bg/index.php

МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
http://zdrave.net

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ПАЦИЕНТИТЕ
http://www.patient.bg/

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=164

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИРУСНИТЕ ХЕПАТИТИ
http://transplantassociation.homestead.com/com.html

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ
http://bgtransplant.bg/

ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНИ СТРУКТУРИ КЪМ ВИСШИТЕ МЕДИЦИНСКИ УЧИЛИЩА
http://www.zdrave.net/document/portal/health_establishments/health_establishments.htm

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
http://www.nchmen.government.bg/

СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ЗА КОНТРОЛ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ
http://www.siokoz.com/

EUROPA - PUBLIC HEALTH
http://ec.europa.eu/health/index_en.htm

THE EUROPEAN ASSOCIATION OF HEALTHCARE IT MANAGERS
http://hitm.eu/Хепатит В

НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ПО СПИН И ПОЛОВО ПРЕДАВАНИ БОЛЕСТИ
http://www.ncaids.government.bg/

САЙТ ЗА HIV
http://www.aidsbg.info/
http://www.hiv.dev2.stefna.is/bg/page/bg_about_us

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО НАРКОМАНИИ
http://www.ncn-bg.org/

НАЦИОНАЛЕН ФОКУСЕН ЦЕНТЪР ЗА НАРКОТИЦИ И НАРКОМАНИИ
http://www.nfp-drugs.bg/bg/

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ
http://www.blsbg.com/

НАП – СПРАВКА ЗА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
http://healthinsurance.nssi.bg/report_healthhtm_15_out.asp

ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКАРСТВА:
http://www.tchaikapharma.com/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=121

Навигация

[0] Списък на темите

Премини на пълна версия