Покажи Участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.

Публикации - Радослав Русинов

Страници: 1 2 3 [4] 5 6 ... 395
46
HCV обзор – август 2012

Автор: Lucinda K. Porter
Дата: 1 август 2012


Статия: Намаляването на чернодробното възпаление е свързано с по-слабо прогресиране на фиброзата и по-малко клинични последствия при напреднал хепатит C – Morishima C, Shiffman M, Dienstag J и др.

Източник: The American Journal of Gastroenterology, юни 2012; предварителна (сигнална) публикация онлайн, ИДО: 10.1038/ajg.2012.137
Едно от най-често цитираните изследвания е HALT-C или Проучване на дългосрочното антивирусно лечение срещу цироза при хепатит С [Hepatitis C Antiviral Long-term Treatment against Cirrhosis Trial].  Това проучване включва 1,050 неотговорили пациенти с хроничен хепатит C (HCV) и напреднала фиброза или цироза. Участниците са получавали в продължение на 3.5 години на случаен принцип терапия с половин доза пегинтерферон или пък изобщо никакво лечение.

Преди това вече бе съобщено, че поддържащата терапия не влияе върху прогресията на хроничния хепатит С (HCV) измерена чрез фиброзата. В проучването изследователите анализират повторно данните и откриват нови и важни елементи.
Заключение: Предишната информация гласи, че HCV лечението може да намали възпалението на черния дроб и че вирусната супресия е свързана с подобрени клинични резултати, но не и с намалена прогресия на фиброзата. Новите открития са:
 • Пациентите от лекуваната с интерферон група, които са имали драстична супресия на HCV, но рекурентна HCV РНК, са намалили чернодробното възпаление за тези 3.5 години.
 • Намалената прогресия на фиброзата е свързана с намалено възпаление на черния дроб - не със супресия (потискане) на HCV РНК.
 • Подобрените клинични резултати са свързани с намалено чернодробно възпаление, продължило поне 8.5 години (продължителността на текущите данни).
 • Намаляването на възпалението на черния дроб може да се окаже жизнено важен елемент за намаляване прогресията на HCV.

Редакционен коментар: Това е добра новина, тъй като дава потенциално решение как да се управляват пациентите с HCV в напреднал стадий на чернодробно увреждане, които не елиминират вируса с прием на установените лекарства и които изчакват следващите одобрени от FDA лечения за НСV. Може би половин доза пегинтерферон ще се превърне в практически модел за такива пациенти в по-напреднал стадий. Времето ще покаже…

Статия: Инсулиновата резистентност е свързана с прогресиране до чернодробна фиброза в една група от пациенти, коинфектирани с ХИВ/HCV– Hull M, Rollet K, Moodie E и др.

Източник: AIDS юни 2012 г.; Предварителна публикация онлайн,  ИДО:10.1097/ QAD.0b013e32835612ce
При пациентите с HCV съществува повишен риск от инсулинова резистентност. Това проучване анализира фактори, свързани с по-високи нива на инсулина при пациенти, коинфектирани с ХИВ/HCV, като разглежда по-специално връзката между инсулиновата резистентност и чернодробната фиброза. В проучването участват 158 канадски пациенти, без диабет, с HIV/HCV коинфекция.

...

Целият обзор може да прочетете на сайта на сдружение ХепАктив: HCV обзор – август 2012

47
HBV Journal – август 2012

Автор: Christine Kukka
Дата: 01 август 2012


Малко са ограниченията, препоръчани за заразени с НBV лекари и студенти по медицина

Малко са ограничения, ако изобщо има такива, които трябва да бъдат наложени на лекари, зъболекари и студенти по медицина, които са заразени с вируса на хепатит В (HBV), съгласно новите насоки, публикувани от американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) в броя от 6 юли 2012 г. на Morbidity and Mortality Weekly Report.
 
Докладът е издаден след като някои болници са наложили множество различни ограничения на лекари, заразени с НВV, а медицинските учебни заведения също произволно принуждават заразени студенти по медицина да съкратят следването си или да изберат други специалности. Понастоящем около 25% от студентите по медицина и стоматология произхождат от семейства, дошли от Азия, Африка и Близкия изток, където процентите на НВV са високи.
 
CDC проведоха задълбочено проучване относно предаването на НВV инфекциите от лекар на пациент и установиха, че широко разпространените имунизации срещу хепатит В са намалили новите инфекции в САЩ с 85% през последните 20 години. Те  открили само един случай на НВV трансмисия от лекар на пациент от 1994 г. и само един случай на инфектиране на пациент от зъболекар от 1991 г. насам.
 
Изследователите са разгледали и честотата на предаване на хепатит В от лекар на пациент и установяват, че професионалната експозиция сред медицинските работници е намаляла от 10,000 случаи през 1983 г. (преди започването на всеобща имунизация) до 100 случаи през 2009 г.
 
Комбинацията от ваксинации и антивирусни медикаменти за хепатит В, които могат да намалят вирусния товар на лекаря (количеството HBV ДНК, циркулиращо в кръвта) е намалила драстично риска от трансмисия на НВV, отбелязват представители на CDC.
 
Длъжностни лица от CDC препоръчват:
 • Нивата на HBV ДНК на заразените лекари трябва да бъдат проследявани.
 • Ако хирург извършва процедури, при които е възможно нараняване с медицински игли (обикновено в затворени места, където видимостта е лоша), лекарят трябва да поддържа вирусен товар под 1,000 международни единици на милилитър, като на всеки 6 месеца проверява своето HBV ДНК.
 • Експертни групи могат да наблюдават тези случаи без дори да знаят самоличността на хирурга или на студента по медицина, за да се запази тяхната конфиденциалност.
 • Такъв експертен надзор не е необходим, освен ако лекарят не извършва високорискова хирургична намеса. Заразените лекари, които не изпълняват високорискови процедури, не трябва да подлежат на никакви ограничения.
 • Болниците и учебните заведения по медицина и стоматология трябва да имат писмени политики и процедури за идентифициране и управление на лекари, студенти и кандидат-студенти, заразени с НВV.

Диагностицирането и лечението на хепатит В в САЩ продължава да е под стандарта

Само 50,000 от около 2 милиона души, заразени с НВV в САЩ, получават антивирусно лечение – пример за липсата на скрининг и лечение на голяма част от пациентите с хепатит В, според доклад, публикуван в списанието Hepatology.
 
Защо толкова малко хора, които живеят с вируса на хепатит В, получават подходящ скрининг и лечение? Длъжностни лица цитират ограничен достъп до медицински услуги, незнание за наличието на инфекция, липса на здравна осигуровка, както и пропуск от страна на лекарите да идентифицират и изследват лицата, изложени на висок риск от инфекция.
 
Сред хората с най-висок риск са азиатските американци, от които един на всеки десет е хронично заразен. Две трети от имигрантите от страни с висока степен на разпространение на HBV инфекция, включително Азия, Африка и Близкия изток, не знаят, че са заразени.
Сред другите най-уязвими групи от населението са мъжете, които правят секс с мъже, както и употребяващите интравенозни наркотици. И макар че някои от тези хора имат достъп до здравно обслужване, те често не са изследвани за инфекцията от своите лекари.
 
Недоверието в западното здравеопазване, отричане и други културни бариери са пречка пред много хора да бъдат изследвани и затова е важно лекарите от доболничната помощ да просвещават, изследват, ваксинират и лекуват пациентите.
 
При хомосексуалистите лекарите или не знаят за сексуалната им ориентация, или пропускат да им разяснят за риска от НВV, както и да ги изследват и ваксинират.
 
"Много клиницисти смятат, че трябва да изследват само лицата с отклонения в чернодробните изследвания, ... или когато имат налични симптоми," пишат експертите.
 
Въпреки наличието на нови, ефективни антивирусни препарати, "скорошни интервюта с лекари, които лекуват (азиатско-американски) пациенти ... показват, че близо 60% от тези лекари не са наясно със съвременните лечения," добавят те, като се има предвид, че само 4% до 5% от пациентите с HBV са изследвани или лекувани.
 
Без съмнение диагностицирането и лечението на хепатит В не отговаря на стандарта, твърдят експертите. "По-трудната задача ще бъде как да се мобилизира по-силна и устойчива общност от пациенти, лекари и поддръжници, за да се увеличи броя на изследваните, диагностицираните и лекувани пациенти."

...

Целият обзор може да прочетете на сайта на сдружение ХепАктив: HBV Journal – август 2012

48
Излекуване: наистина ли?

Автор: Alan Franciscus
Дата: 01 август 2012

 
Думата “излекуване” или “унищожаване на вируса” винаги е била предмет на разгорещени спорове.  Проучване след проучване показват, че при повечето от тях (>99%) вирусът на HCV е унищожен след като пациент е постигнал траен вирусологичен отговор (SVR) или при тези, които са изчистили вируса спонтанно (по естествен начин).  Има някои данни, обаче, че вирусът все още може да е в тялото и да се крие в т.н. резервоари в органите и в някои кръвни клетки и че НСV може отново да се прояви, ако човек бъде имунокомпрометиран от някакво заболяване (напр. рак) или от приема на имуносупресивни лекарства (напр. Enbrel). 

Две от най-разпространените теории са, че вирусът може да се спотайва в черния дроб или в някои компоненти на кръвните клетки, като например периферните кръвни мононуклеарни клетки (PBMC) - това е основен компонент на червените кръвни клетки, които имат едно ядро.  Ако има резервоар за вирус, то това е тип клетка, в която вирус като хепатит С може да се “укрива”. Една наскоро публикувана статия в научно списание съобщава за изследване дали НСV може да бъде открит в PBMC и/или в черния дроб и, което е по-важно, дали е във вид, който може да се репликира  (възпроизвежда). 
   
Наскоро публикуваното проучване на K. Fujiwara и колегите му включва 11 души, които са изчистили спонтанно вируса, 48 души, постигнали SVR с лечение за HCV и две шимпанзета, които са били заразени (инокулирани) с хепатит В, но са преминали острата инфекция.  Първо, авторите доказват, че вирусът на хепатит С може да зарази незаразени PBMC в клетъчна култура и че вирусът е бил във вид, който не може да се репликира - това наистина е една много важна част от проучването. След това учените изследвали PBMC на хора, които са изчистили спонтанно остра инфекция и на хора, постигнали SVR.  Кръвта е изследвана за вируса на хепатит с като е използван HCV РНК тест, който има по-ниско ниво на откриване от 2 IU/mL.

Това, което установили, е че докато може да бъдат открити някои части на вируса на хепатит С, то това не е целият вирус и той не може да се възпроизвежда.  Освен това е била тествана и кръвта на шимпанзетата, а при едното шимпанзе, което умряло (не е свързано с НСV), са тествани и органите и не са били открити следи от вируса на хепатит С - това включва кръвни клетки и тъкани, както и черния дроб на починалото шимпанзе.

...

Цялата новина може да прочетете на сайта на сдружение ХепАктив: Излекуване: наистина ли?

49
Лекуване на умората, съпътстваща терапията

Автор: Alan Franciscus
Дата: 01 август 2012


Най-честият симптом при хората с НСV е умората. Тя може да бъде от лека през умерена до тежка. Умората в каквато и да е форма може да направи живота труден - леката до умерена умора може да изложи на риск нормалните ежедневни дейности или може да бъде толкова тежка, че за някои хора да е трудно да станат от леглото и да започнат деня си. Доказано е, че HCV лечението подобрява преживяемостта като цяло особено при пациентите, постигнали траен вирусологичен отговор (SVR).  Но може ли лечението да подобри общи симптоми като умората?
 
Един наскоро публикуван материал, озаглавен “Умора преди, по време на и след антивирусна терапия на хроничен хепатит С: резултати от проучването Virahep-C” от Саркар и др. [“Fatigue Before, During and After Antiviral Therapy of Chronic Hepatitis C: Results from the Virahep-C Study,” by Sarkar et al.] (Journal of Hepatology, онлайн издание за м.юли 2012), съобщава за ефекта, който оказва лечението върху умората.  Проучването е проведено в 8 американски медицински центрове между 2002 и 2006 г.  Основната крайна точка на проучването е да се разберат разликите (вирусна кинетика, имунна функция, генетика и интерферон сигнални пътища) в процентите на отговор на лечението на HCV генотип 1- 196 афро-американци (AAs) и 205 бели (CA).  Лечението се състои от Pegasys и рибавирин. Второстепенна крайна точка е ефектът от лечението върху умората.
 
В частта, изучаваща лечението и умората, участниците са попълнили въпросник за самостоятелно отчитане на симптомите, в който се задава въпроса “Имате ли умора?” с отговор “да” или “не”.  Тежестта на умората също е отчитана от самите участници с помощта на визуална аналогова скала (VAS) чрез отбелязване на линия от 0 до 100 мм, като “не” е 0,  а “най-зле от всякога” е 100 мм.
 
“При тези, отбелязали тежка умора преди лечението и постигнали SVR, спадът в резултата на VAS е най-голям.”
 
Визуалната аналогова скала VAS се използва за да се изследва умората при различни болестни състояния, включително заболяване на черния дроб. Тежестта на умората е категоризирана като минимална (0 до 10 мм (120 пациента)), лека-до-умерена (>10 до 40 мм (115 пациента) и тежка умора (>40 до 100 мм (155 пациента)). Пациентите са били оценявани също и за депресия, за да се изключи умора, свързана с депресия. Резултати са предоставени от 390 пациенти.
 
По време на проучването беше установено, че умората е по-честа при жените (59%) отколкото при мъжете (48%), както и при хората с цироза, въпреки че резултатите не отговарят на изискванията за статистическа значимост.  Петдесет и четири процента от пациентите съобщават, че имат умора, а 88% от тях отбелязват резултат над 10 мм на VAS.  Базовата умора е сходна при AA и CA пациенти, като и двете групи имат подобни индекс на телесна маса (BMI), нива на HCV РНК и тежест на заболяване.   
 
По-долу са изброени важните резултати от проучването.
 
По време на лечение:

 • Не е изненадващо, че процентът на хората, които съобщават за умора, нараства от 52% преди лечението на 78% на 4-та седмица от лечението като средният пациент съобщава за лека до умерена умора.
 • Умората остава на по-високи нива по време на лечението.
 • Тежестта на умората е по-висока при жените, отколкото при мъжете и при CAs в сравнение с AAs.
 • Интересно е, че честотата и тежестта на умората е била по-висока при хората, които са постигнали SVR в сравнение с тези, които не са постигнали SVR.

...

Цялата новина може да прочетете на сайта на сдружение ХепАктив: Лекуване на умората, съпътстваща терапията

50
EASL публикува актуализирани Насоки за добра клинична практика за хроничен хепатит B

Автор: Liz Highleyman
Дата: 17 юли 2012

 
Европейската асоциация за изучаване на черния дроб (EASL) наскоро актуализира своите Насоки за добра клинична практика за управление на пациенти с хронична инфекция с вируса на хепатит В (HBV). Новите препоръки бяха обявени на Международния конгрес по проблемите на черния дроб (International Liver Congress) през м.април в Барселона и публикувани в броя от юли 2012 г на Journal of Hepatology.
 
Приблизително една трета от населението на света има данни за минала или настояща НВV инфекция, а 350-400 милиона имат хроничен хепатит В, отбелязват авторите на Насоките.
 
Насоките на EASL за добра клинична практика при хепатит В първоначално са публикувани през м.октомври 2008 г. Предназначението им е да помагат на лекари и други здравни работници, както и на пациенти и заинтересовани лица в процеса на вземане на клинични решения като описват редица общоприети подходи за диагностика, лечение и превенция на специфични заболявания на черния дроб, съгласно съобщението за пресата, направено на конгреса.
 
Най-новата версия включва модифицирани индикации за чернодробна биопсия и лечение на пациенти с отрицателен тест за “е” антиген на хепатит В (HBeAg), нови правила за спиране на пегилиран интерферон алфа, коригирани препоръки за пациенти с частичен вирусологичен отговор след 12 месеца на ентекавир (Baraclude) или тенофовир (Viread), както и препоръки за по-рядкото изследване на HBV ДНК когато се използват тези 2 лекарства.
 
Насоки включват също и нова стратегия за смяна (превключване) [която заменя предишната стратегия за добавяне] при пациенти, развили лекарствена резистентност, както и по-подробни препоръки за конкретни подгрупи включително бременни жени и хора с потиснат (супресиран) имунитет.
 
Актуализираните препоръки отразяват нови данни, станали известни след публикуването на предишните Насоки, но авторите признават, че все още съществуват области на несигурност и”по тази причина лекари, пациенти и здравни власти трябва да продължават да правят своя избор на базата на променящите се доказателства."
 
Въпросите, разгледани от членовете на експертната група, включват:

 • Как трябва да бъде оценявано чернодробното заболяване преди терапия?
 • Какви са целите и крайните точки на лечението?
 • Какви са дефинициите за отговор?
 • Какъв е оптималният подход за първа линия на лечение?
 • Какви са предикторите на отговора?
 • Как трябва да се дефинира и управлява резистентността?
 • Как трябва да бъде наблюдавано лечението?
 • Кога може да се спре лечението?
 • Как трябва да бъдат лекувани конкретни (специфични) групи?
 • Кои са настоящите нерешени въпроси?

Откриване и мониторинг на HBV
 
Откриването на HBV ДНК и измерването на вирусния товар са от съществено значение за диагнозата, решението дали да се пристъпи към лечение и последващото наблюдение на пациентите, пишат авторите. Нивата на HBV ДНК трябва да бъдат изразени в международни единици (IU/mL), за да е възможно точно сравнение. Клиницистите трябва да търсят други причини за хронично чернодробно заболяване при хората с HBV, включително коинфекции с вирус на хепатит A (HAV), вирус на хепатит C (HCV), вирус на хепатит делта (HDV) и ХИВ.
 
Експертната група препоръчва чернодробни биопсии за определяне степента на некровъзпаление и фиброза, тъй като това може да даде информация за решаване кога да се започне лечението. Обикновено биопсия не е необходима при пациенти с клинични данни за цироза или при онези от тях, на които се налага лечение независимо от резултатите от биопсията.
 
Методът неинвазивна транзиторна еластография или FibroScan (който е използван по-широко в Европа отколкото в САЩ) "дава висока диагностична точност при откриване на цироза, въпреки че резултатите могат да бъдат объркани от тежко възпаление, свързано с високи нива на ALT, а оптималните гранични измервания на втвърдяване на черния дроб варират при различните проучвания  ," според авторите.

...


Цялата новина може да прочетете в сайта на сдружение ХепАктив: EASL публикува актуализирани Насоки за добра клинична практика за хроничен хепатит B


Насоките вече са преведени на български и могат да бъдат открити на нашия сайт: Насоки на EASL за добра клинична практика: Управление на хроничната инфекция с вируса на хепатит В

51
Здравей, и добре дошъл във форума!
Наистина, повишаването на ензимите след изписването от болницата е неочаквано. Възможно е все още да не си преминал напълно през острата фаза. Възможно е обаче и да има някакъв друг фактор или заболяване, което да влияе на чернодробните ензими.
Според мен най-добрия вариант е да отидеш на преглед при някой добър хепатолог, или пък да приемеш предложението на лекарите и да влезеш отново за малко в болница. В болницата ще могат да те наблюдават и да ти помогнат в свалянето на ензимите.
Докато ензимите не започнат трайно да спадат, не можеш да си сигурен, че всичко е наред и под контрол.


Поздрави,
Радо

52
Моята история / Re: Хепатит А - помощ
« -: Януари 03, 2013, 23:50:11 »
Имали и възможно ли е да се получат някакни усложнения вследствие на този хепатит и какви са те? Лекарите не ми казват нищо, дори не знам какви са ми резултатите от изследванията. Само ми казват, че и да ми кажат няма да разбера нищо. Днес пак ходих до болницата за повторни изследванията и утре ще ми кажат дали съм по- добре според тях, защото аз се чувствам добре(с леки изключения).
Хепатит А не хронифицира и в общия случай не причинява никакви усложнения. Няма нужда да се притесняваш излишно, ще се излекуваш напълно.

Освен венозна кръв която ми взеха, трябва ли да се правят други изследвания. Ако е така моля, кажете за да се обърна евентуално към друг лекар който ще ми обърне повече внимание, защото в нашия малък град нямам много доверие на лекарите.
Няма нужда се правят някакви специални изследвания, освен назначените от лекаря ти. Най-важното е ензимите ти да спаднат и да преминеш през възстановителния период. Нямаш нужда от друг лекар, освен ако в момента нямаш някакви други здравословни проблеми или симптоми, които те притесняват.


Поздрави,
Радо

53
 :oops: Дани, мерси за корекцията!
Сега се разрових в постовете на Венелин и наистина, жена му се е лекувала, а не той. Хем четох и препрочитах въпроса му, когато отговарях, но, нейсе.  :chat:

Но пък не разбирам как Венелин не е разбрал, че сме го разбрали грешно - ясно се вижда от отговорите ни.

Както и да е, общо взето, същите препоръки важат и за жена му, трябва да се изчака поне 6 месеца, като е препоръчително дори да са 12 месеца.


Поздрави,
Радо


54
Моля да обърнете специално внимание на тази новина!

Както можете да прочетете, при комбинирано лечение с телапревир, в редки случаи може да се получат много тежки кожни обриви. За момента има регистрирани дори два случая на тежък обрив с фатален изход, поради ненавременното спиране на лечението.

Телапревир все още не е регистриран официално в България, но пък има немалко хора, които се лекуват с него като участници в клинични изпитвания. Също така има и българи, които живеят в чужбина и вече се лекуват с него.

Моля всеки да предупреди за този опасен страничен ефект познатите си, за които знае, че са на лечение с телапревир, или им предстои такова!


Поздрави,
Радо

55
В лекарствения етикет на Telaprevir се добавя каре в черно с предупреждение за сериозен кожен обрив

Дата: 21 декември 2012
 
Американската агенция по храни и лекарства (FDA) обяви тази седмица, че етикетът (листовката) на протеазния инхибитор на хепатит С телапревир (Incivek) ще бъде актуализиран, за да се добави “черно каре” ("Black Box"), съдържащо предупреждение относно безопасността му, след като агенцията е получила съобщения за сериозни и потенциално фатални кожни реакции.
 
Добавянето на директно действащи антивирусни препарати (ДДА) към пегилиран интерферон плюс рибавирин за лечение на хроничен хепатит С подобрява процентите на траен отговор и скъсява продължителността на терапията, но добавянето на ново лекарство може също да увеличи страничните ефекти.
 
Кожният обрив е една от нежеланите лекарствени реакции, наблюдавана по-често при хората, приемали телапревир плюс пегилиран интерферон/рибавирин в пилотни клинични изпитвания. След навлизане на лекарството в реалната клинична практика са събрани повече данни за безопасността му.
 
За случаи на тежки (и в редки случаи с фатален край) кожни реакции се съобщава при над 100 пациенти с хепатит С, използвали телапревир като част от комбинирана терапия. Според FDA, хората, при които се появява обрив, който се влошава прогресивно или се появява заедно с други симптоми на свръхчувствителност като повишена температура, гадене или диария, афти в устата или подуване на лицето, трябва да се консултират със своя лекар, който незабавно да спре комбинираната терапия с телапревир.
Следва редактирана извадка от новото Ръководство за лекарствена безопасност на FDA (FDA drug safety advisory), отнасяща се до телапревир.
 
Съобщение на FDA относно лекарствена безопасност: Сериозни кожни реакции след комбинирано лечение с лекарствата за хепатит С Incivek (телапревир), пегинтерферон алфа и рибавирин

Съобщение отнасящо се до безопасността

 19 декември, 2012 г. Американската агенция за храни и лекарства (FDA) е получила съобщения за сериозни кожни реакции, някои от които фатални, при пациенти, приемащи лекарството за хепатит С Incivek (телапревир) в комбинация с лекарствата пегинтерферон алфа и рибавирин (комбинирано лечение с Incivek). Показателно е, че някои пациенти са починали когато са продължили комбинираното лечение с Incivek след появата на влошаващ се или прогресиращ обрив и системни симптоми (симптоми, засягащи цялото тяло). В резултат на това, FDA добавя предупредително каре в лекарствения етикет, в което се посочва, че комбинираното лечение с Incivek трябва да бъде спряно незабавно при пациенти, страдащи от обрив със системни симптоми или от прогресиращ тежък обрив. Би трябвало също да се обмисли спиране на всички други лекарства, които могат да бъдат свързани със сериозни кожни реакции. Типичните системни симптоми и признаци може да включват повишена температура, гадене, диария, афти или язви в устата, подуване на лицето (едем), зачервени или възпалени очи, подуване или възпаление на черния дроб (хепатит). На всички пациенти със сериозни кожни реакции трябва също да бъде оказана спешна медицинска помощ.
 
FDA получи съобщения от Япония за два случая, единият от които с фатален край, на сериозна кожна реакция, наречена токсична епидермална некролиза (или TEN) при пациенти, приемали Incivek с пегинтерферон алфа и рибавирин.  При смъртния случай пациентът е продължил комбинираната схема с Incivek определен период от време след появата на симптомите (виж Резюме на данните).
 
Лекарственият етикет на Incivek вече съдържа информация за риска от сериозни кожни реакции. По-рано бе съобщено за сериозни кожни реакции, включително лекарствен обрив с еозинофилия (по-високо от нормалното ниво на белите кръвни клетки, наречени еозинофили) и системни симптоми (или DRESS), както и синдром на Stevens-Johnson (SJS) при пациенти, подложени на комбинирано лечение с Incivek. Тези сериозни кожни реакции изискват хоспитализация, а в някои случаи се съобщава и за смърт. Признаците и симптомите на DRESS може да включват обрив, повишена температура, подуване на лицето и данни за засягане на вътрешни органи (например хепатит). Пациентите може да имат или да нямат еозонофилия. Признаците и симптомите на SJS може да включват висока температура, лезии и язви по очите или устните.
 
Тези видове сериозни кожни реакции (TEN, DRESS и SJS) може да бъдат смятани за различни разновидности в един спектър от сериозни кожни реакции и често трудно могат да бъдат отличени една от друга. При появата на някоя от тези сериозни кожни реакции е необходимо медицинските специалисти незабавно да спрат и трите компонента на комбинираната терапия с Incivek, а пациентът да получи спешна медицинска помощ.  Би трябвало също да се обмисли спирането на всички други лекарства, които могат да бъдат свързани със сериозни кожни реакции.

 Производителят на Incivek - Vertex Pharmaceuticals Incorporated, приеха по време на одобрението за маркетинг да проучат, чрез генетичен анализ, факторите, свързани със сериозни кожни реакции след комбинирано лечение с Incivek. Целта на проучването е да се определи дали тези сериозни кожни реакции могат да бъдат свързани с генетичния състав на пациента. FDA ще продължава да съобщава на здравните специалисти и обществеността съответната информация, която става достъпна, за риска от сериозни кожни реакции, свързани с употребата на  Incivek.

Допълнителна информация за пациенти

 • Комбинираното лечение с Incivek може да предизвика обрив. Обривът може да бъде тежък, като обхваща повече от половината от тялото, като може също да имате висока температура и нарушаване целостта на кожата.
 • Обадете се на Вашия лекар и потърсете незабавно помощ при появата на някой от следните признаци или симптоми:
  • обрив с или без сърбеж
  • тежък обрив с отоци, мехури или улцерации
  • обрив, който не се подобрява след 2-3 дни
  • обрив, който постепенно се влошава
  • повишена температура (треска)
  • гадене
  • диария
  • възпаление или афти в устата
  • подуване на лицето
  • зачервени или възпалени очи като “розово око”
 • Не спирайте комбинираното лечение с Incivek без първо да се консултирате с Вашия лекар.
 • Обсъждайте с Вашия лекар всякакви въпроси или притеснения относно Incivek.
 • За всички странични ефекти, които изпитвате, съобщавайте на лекаря си и на програмата на FDA за медицинско наблюдение FDA MedWatch program, като използвате информацията в прозореца “Contact Us” в долния край на страницата.

Допълнителна информация за медицински специалисти
 • Уверете се, че пациентите ви знаят, че по време на комбинираното лечение с  Incivek може да се появи обрив и им обяснете признаците и симптомите на тежка кожна реакция, както и кога да търсят медицинска помощ.
 • Ако се появят сериозни кожни реакции приема на всичките три компонента на комбинираната терапия с Incivek, включително пегинтерферон алфа и рибавирин, трябва незабавно да бъде преустановен, а пациентът трябва да получи спешна медицинска помощ. Би трябвало също да се обмисли спирането на всички други лекарства, които могат да бъдат свързани със сериозни кожни реакции.
 • FDA изисква в раздела “Предупреждения и предпазни мерки” на етикета на  Incivek да се добави текст, че при пациентите на комбинирана терапия с Incivek честотата на анемия е по-висока, а средното време до появата на анемия е по-кратко  в сравнение с пациентите, които приемат само пегинтерферон алфа и рибавирин. Най-краткото време до прилагане на клинична интервенция (кръвопреливане, намаляване дозата на рибавирин или включване на препарат за стимулиране на еритропоезата), за което се съобщава, е 10 дни.
 • Съобщавайте за нежелани реакции, свързани с Incivek, пегинтерферон алфа, рибавирин и/или други лекарства, за които подозирате, че допринасят за сериозна кожна реакция, на програмата на FDA за медицинско наблюдение FDA MedWatch program, като използвате информацията в прозореца “Contact Us” в долния край на страницата.

Резюме на данните

FDA е получил съобщения за сериозни кожни реакции, включително и два случая на токсична епидермална некролиза (TEN) от Япония. Един от случаите, в които пациентът е продължил комбинираната терапия с Incivek известно време след появата на симптомите, е бил с фатален край.
 
Първият случай на TEN е 50-годишна жена, която се възстанови. На третия ден от лечението тя развива обрив 3-та степен и е диагностицирана с TEN. Лекувана е със стероид и антихистамин в продължение на един месец. След 1 месец е прекратена употребата на пегинтерферон, а 3 дни по-късно са спрени Incivek и рибавирин. Пациентката се е възстановила след 2 месеца.
 
Вторият случай на TEN е с фатален изход за 69-годишен мъж,  който е имал обрив по време на лечение с пегинтерферон алфа и рибавирин. Когато по-късно започва тройна терапия с Incivek, веднага се появяват обрив и сърбеж, но са смятани за леки. Около месец по-късно обривът се подобрява; обаче две седмици след това се влошава. Междувременно дозата на Incivek е намалена. Една седмица по-късно, след като обривът се влошава и е диагностицирана TEN, е спрян Incivek. Рибавиринът е спрян когато пациентът се влошава още повече след 7-10 дни. Един ден по-късно епидермалната некроза се е разпространила в цялото тяло и пегинтерферон алфа е спрян. Пациентът развива полиорганна недостатъчност и умира на следващия ден.
 
Един преглед в базата данни на Системата за отчитане на неблагоприятни събития на FDA [FDA Adverse Event Reporting System (AERS)] за периода 23 май 2011 г. до 19 юни 2012 г. идентифицира 92 случая на DRESS и 20 случая на SJS при пациенти на комбинирано лечение с Incivek. Случаят с 47-годишна жена, продължила комбинираното лечение с Incivek след като е развила DRESS е с фатален край. Пациентката развива обрив на долните крайници след 4 седмици тройна терапия и е продължила да приема трите лекарства в продължение на още 4 седмици. Хоспитализирана е след влошаване на обрива. Пациентката развива хипотония, треска, миалгия (болки в мускулите) и остро бъбречно увреждане. Развива камерно мъждене и умира от кардиогенен шок.
 
Накратко, всички пациенти, които приемат Incivek и развият сериозни кожни реакции, трябва да получат спешна медицинска помощ, а комбинираното лечение с Incivek (включващо пегинтерферон алфа и рибавирин) трябва да бъде прекратено незабавно. Трябва също да се обмисли спирането на всички други лекарства, които могат да бъдат свързани със сериозни кожни реакции.

Източници
 • U.S. Food and Drug Administration. Serious skin reactions after combination treatment with the Hepatitis C drugs Incivek (telaprevir), peginterferon alfa, and ribavirin, FDA Drug Safety Communication. December 19, 2012.
 • Vertex Pharmaceuticals. Vertex Announces Update to U.S. Prescribing Information for INCIVEK (telaprevir). Press release. December 19, 2012.

Източник: Telaprevir Label Gets Black Box Warning about Serious Skin Rash


Линк към новината на сайта на ХепАктив: В лекарствения етикет на Telaprevir се добавя каре в черно с предупреждение за сериозен кожен обрив

56
Моята история / Re: Хепатит А - помощ
« -: Януари 02, 2013, 22:29:26 »
Здравей, Ангелина и добре дошла във форума!
Ще се опитам да отговоря на всичките ти въпроси.
Въпросът ми е относно диетата. Мога ли да ям бял шоколад, мусака с кайма, чушки с ориз и кайма, бисквитена торта, принцеси с кайма и кашкавал, домашна пица с кашкавал и сирене, гъби, червено цвекло (защото много го обичам), царевица, баница със сирене, миленки, млечна салата, домашни тостери, маргарин...
Диетата след прекаран остър хепатит се опитва да подпомогне възстановяването на черния дроб, като го натоварва по-малко с по-тежките за него храни. Целта е да се избягват тези по-проблемни храни за него, но в никакъв случай няма нужда да се стига до крайности. Ако избягваш мазните и пържени храни, това е добро начало. Но няма нужда да спазваш диетата до най-малкия детайл и напълно стриктно.
Уточнявам, че нарушаването на диетата няма да доведе до нищо по-сериозно като последствия за черния дроб - със или без диета, той пак ще се възстанови, просто в единия случай ще му трябва малко повече време (като дори и за това твърдение може да се поспори).
Нещото, което наистина е забранено в периода на възстановяване (и по принцип при чернодробните заболявания), е приема на алкохол. Той е доказано вреден за черния дроб.
Ако искаш да прочетеш още за диетата при остър хепатит, можеш да погледнеш тази статия на нашия сайт: Хранителни нужди на хора с остър и хроничен хепатит.

Може ли да пия нес кафе, 3 в 1, сокове? Вече се измъчих на ядене, ям само варен ориз, картофи, пилешко и плодове, пия Инка вместо кафе... 
Не мисля, че приема на кафе е проблем, стига да е умерено и да не се прекалява. Кофеинът се води като една от проблемните съставки и е забранен в диетите, които се дават на пациентите след прекаран остър хепатит. Същевременно излизат все повече изследвания, които твърдят, че кафето (и респективно кофеина) всъщност намаляват увреждането на черния дроб при хронични хепатити. Т.е. това би означавало, че и в случай на остър хепатит, кафето не би трябвало да причинява вреди на черния дроб (дори напротив). Ето малко статии с такава информация от нашия сайт:
- Кафето намалява чернодробната цикатризация при хепатит С
- Кафето може да намали фиброзата при хора с мастно чернодробно заболяване (чернодробна стеатоза)
- Кофеинът и заболяванията на черния дроб при хората с хепатит C
- Консумирането на кофеин се свързва с намалена чернодробна фиброза
Най-добрия вариант е да консумираш кафе умерено и да не прекаляваш.

А ми казаха, че трябва да съм да диета минимум 6 месеца.
Да, диетата е хубаво да продължи поне 6 месеца. По този начин черния дроб ще има време да се възстанови. Пак уточнявам, че според мен по отношение на диетата не трябва да се изпада в крайности, излишно е. Черния дроб е много здрав и издръжлив орган и ще се възстанови дори и без да спазваш диета, просто спазвайки диета, му помагаш и облекчаваш възстановяването му. В подкрепа на това, което казвам, ти пускам цитат от интервю с проф. Чернев, един от най-добрите хепатолози в България:
Цитат
Интервю с проф. д-р Константин Чернев - Специфични проблеми при проследяването и лечението на хронични вирусни хепатити
...
Хранене при остър и хроничен вирусен хепатит

Р. Русинов: Пациентите имат много въпроси, свързани с начина на хранене. Как трябва да се хранят пациентите с остър хепатит B?
Проф. Чернев: Веднага след преминаването на най-острата фаза, пациентите могат да преминат на нормален режим на хранене. Всички указания, които се дават от инфекциозните болници са погрешни, тъй като регенерацията на черния дроб изисква нормално съотношение белтъци-мазнини-въглехидрати. Всички тези силно ограничаващи диети забавят регенерацията на черния дроб. Единствено важи забраната за употреба на алкохол.
...
Това, което казва проф. Чернев е специално за остър хепатит B, но то със сигурност важи и за хепатит А. Както виждаш, изпадането в крайностите по отношение на диетата дори е по-скоро вредно за черния дроб, отколкото да му помага. Неговото мнение всъщност е че дори не трябва да се спазва абсолютно никаква диета през възстановителния период след прекаран остър хепатит.

Позволени ли са упражненията - коремни преси, клякания и т.н.
Не е желателно да се натоварваш физически в първите седмици и месеци на възстановителния период. Черният дроб се влияе сериозно при по-тежки физически натоварвания. Ако имаш предвид умерени натоварвания (като джогинг или плуване), то съветът ми е пак да изчакаш поне 6-8 седмици след острата фаза и тогава да започнеш с леки натоварвания. Най-добрия съветник в такива случаи е тялото, слушай какво ти показва и ще разбереш дали си прекалила с натоварванията.

Другия въпрос ми е – колко време ще съм заразна? Имам дете на 5 годинки, правиха му изследвания и засега слава богу няма нищо, но ме е страх да го пипна, да го гушна, да го цункам..
Заразна си до момента, в който ензимите ти влязат в норма (това се случва след острата фаза). Ето графика, по която можеш да се ориентираш: Диагностика на хепатит A. Ако ензимите ти вече са в норма, можеш да си спокойна. Освен това, не забравяй какви са пътищата на заразяване с хепатит А. Не е толкова лесно да заразиш друг човек, колкото си мислиш, особено ако спазваш добра хигиена, когато ходиш до тоалетна.

А, забравих да питам за цигарите - те вредят ли? Намалих ги значително, от близо 2 кутии на ден сега пуша по 10-ина цигари.
Някой те е стреснал прекалено много с тези диети и забрани. И за цигарите важат същите неща относно диетата, за които ти писах по-горе.


Пожелавам ти леко и успешно възстановяване!


Поздрави,
Радо

57
На лечение съм / Re: Лечение на хепатит C
« -: Януари 02, 2013, 20:30:33 »
Много се уморява. Все иска да си полегне, да поспи. Все така ли ще е?
Здравей,
Да, за съжаление, не може да очаквате голямо подобрение в тази посока. Лечението влияе по този начин, но със сигурност това не е нещо непреодолимо.

А и исках да ви питам вие къде хвърляте използваните инжекции? Питах в аптеката, но ми казаха, че нямат нищо специално за съхранение на такива материали. В болницата ли да питам?
Да, може да попиташ в болницата. По принцип на запад има различни контейнери за изхвърляне на използвани игли, тук май не се намират много.
Но, когато потърсих в Гугъл се оказа, че се продават на доста български сайтове. Ето това е линк за търсене в Гугъл за такива контейнери: Гугъл търсене за контейнери за използвани игли.


Поздрави,
Радо

58
Здравей и Честита Нова Година!
Хубаво е, че поне вече е ясно със сигурност, че причината за високите ензими не е хепатит B или C. Пожелавам ти успех в търсенето на причината, дръж ни в течение какво се случва с теб, пък ние ще помагаме с каквото можем.


Поздрави,
Радо

59
Incivek (телапревир): Предупреждение за тежки обриви!

Автор: Alan Franciscus, главен редактор
Дата: 01 януари 2013


На 19 декември 2012 година, Американската агенция за контрол на храните и лекарствата (FDA) публикува съобщение за това, че Incivek (телапревир) може да предизвика сериозни кожни обриви, които могат да бъдат смъртоносни. В клиничните изпитвания, тежките обриви са наблюдавани само при 1% от участниците, но сега телапревир (в комбинация с пегилиран интерферон и рибавирин) се използва масово и съответно има повече случаи на хора, които са развили този обрив. Фаталните случаи са възникнали при хора, които са продължили да взимат телапревир в комбинация с пегилиран интерферон и рибавирин, въпреки обрива.

Имайте предвид следното:
При каквато и да е следа от обрив – съобщете за това веднага на лекуващия Ви лекар. Не се опитвайте самостоятелно да прецените какъв тип обрив е това или пък каква е тежестта му. Вашият лекуващ лекар ще Ви каже, ако трябва да спрете да взимате всички лекарства.

Ако имате дори и най-малките подозрения, че обрива е тежък и не можете да се свържете веднага с лекуващия Ви лекар, то отидете в някое спешно отделение, опишете какъв е проблема Ви и помолете да бъдете прегледани веднага.

Никога не спирайте тройната терапия, освен ако не сте посъветвани за това от Вашия лекуващ лекар.

Официален източник: http://investors.vrtx.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=727785

Източник: Incivek: Rash Warning!

Статия с повече информация по темата: В лекарствения етикет на Telaprevir се добавя каре в черно с предупреждение за сериозен кожен обрив

60
Завършено лечение / Re: Ами сега.....
« -: Декември 27, 2012, 02:54:29 »
Здравей, Дими,
Напълно е възможно да изчистиш вируса и с много по-кратко лечение. Просто само пълния курс дава тези 40%-50% успеваемост, за които знаем. Но това не значи, че човек не може да се излекува и с по-кратко лечение, просто шансовете са това са доста по-малки.
Най-важното изследване е ПСР-а. Ако той е отрицателен и са минали 6 месеца след края на лечението, то ти се водиш излекуван, т.е. постигнал си прословутия "траен вирусологичен отговор".
Това, което можеш да направиш, е да си пуснеш още един ПСР в друга лаборатория и задължително да провериш каква е неговата чувствителност. Чувствителността на съвременните такива тестове е от порядъка на 10-30 IU/mL.
Ако и втория ти ПСР е отрицателен, значи имаш да черпиш - излекувал си се с по-кратък курс на лечение.

И не забравяй да си пуснеш поне още един ПСР на 2-рата година след края на лечението, за да си напълно спокоен и сигурен, че вируса не се е върнал отново, това е стандартна практика.


Поздрави,
Радо

Страници: 1 2 3 [4] 5 6 ... 395

СтатистикиСтатистики за посещенията

Locations of visitors to this page :    Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! Гласувай за сайта!  Оцени сайта!

Посетители след 12 Февруари 2007