Вирусен хепатит - Лечение > На лечение съм

 Временно доплащане при получаването на Тенофовир по ЗК

(1/2) > >>

Силвана Лесидренска:
Поради включването на нов генеричен тенофовир (Tenofovir disoproxil Accordpharma) цената, на която се реимбурсират всички видове тенофовир спада до 122.04 лв.

При Tenofovir disoproxil Mylan, Tenofovir Polpharma и Tenofovir disoproxil Zentiva може да се яви временно доплащане от 36 лв, докато техните цени бъдат регулирани до максимално разрешеното ниво от 122.04 лв.

https://www.hepactive.org/news/vzmozhno-e-vremenno-doplaschane-pri-poluchavaneto-na-tenofovir-maylanzentivapolfarma

dodi:
Точно влизам да попитам, защо днес ми искаха доплащане от 36 лв в аптеката. Много странно ми се стори, при положение, че досега не е имало. Това доплащане във всички аптеки ли е? Има ли аптека откъдето можем да вземем без доплащане?

Силвана Лесидренска:
Цената е валидна навсякъде. Положението е временно, докато се изравнят всички на 122.04 лв.

Фирмите поемат разликата (уведомили са аптеките с писмо), но не всички са наясно и искат доплащането от пациента. За това съм написала да се свързвате с нас в случай на нужда. Не ги плащате тези 36 лв!!! .

dodi:
Как мога да се свържа с вас и какво мога да направя, при положение, че в аптеката ми искат доплащане от 36 лв. Накрая на хапчетата съм и нямам много време за отлагане.

Силвана Лесидренска:
В линка, който съм посочила, но не си отворила, има телефон за връзка.
Както казах, фирмите са уведомили аптеките. Ако една аптека иска доплащане, помолете аптеката да се свърже с фирмата дистрибутор; ако не стане, се пробва във втора аптека или просто ми се обаждате на мен в работни дни и часове.

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия