Не-вирусен хепатит > Друг не-вирусен хепатит

 Медикаментозен хепатит - статия

(1/1)

Мери_:
Медикаментозен хепатит

Досега са известни над 200 медикамента, увреждащи черния дроб. Медикаментозните хепатити могат да възникнат по два различни механизма:
   - чрез директна хепатотоксичност, свързана със самия медикамент или много по-често с някои от неговите реактивни метаболити.
   - чрез имуноалергична реакция, при която хепатоцитът е прицелната клетка.

И в двата случая образуването на реактивен метаболит/и се явява определящ етап в отключването на чернодробното засягане. Повечето от медикаментите са липоразтворими съединения, които трябва да бъдат трансформирани във водноразтворими деривати, преди да бъдат излъчени чрез жлъчката и урината. Черният дроб е основното място за тази биотрансформация, където посредством системата за цитохром Р-450 лекарствената биотрансформация завършва с образуването на химически стабилни, неактивни деривати, но също така и с образуването на активни, нестабилни метаболити – електрофилни или свободни радикали. Последните притежават свойството да реагират спонтанно с тъканни чернодробни макромолекули. Хепатоцитите притежават множество защитни системи, способни да се противопоставят на въздействието на активните метаболити, дезинтоксирайки ги до толкова, доколкото въздействието не е върху самите чернодробни макромолекули. Описани са 4 системи за дезинтоксикация. Едва след като тези защитни системи бъдат преодолени, възниква токсичността. При медикаментозните хепатити може да се проследи цялата гама от токсични химични увреждания на черния дроб.

...
Можете да прочетете цялата статия на сайта на ХепАктив: Медикаментозен хепатит

Навигация

[0] Списък на темите

Премини на пълна версия