Автор Тема:  Видове тестове за вирусно натоварване (Viral Load Tests) при хепатит C  (Прочетена 19083 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен Радослав Русинов

 • Администратор на форума - немедицинско лице
 • Степен на активност - Професор
 • *******
 • Публикации: 5566
 • Пол: Мъж
  • Профил
  • My Home Page
 • Вид лечение: Пегилиран интерферон + рибавирин
 • Резултати: Успешнo
 • Статус: Хроничен хепатит C
Въведение
Какво представляват т.нар. Viral Load изследвания. Друго наименование, което се използва е PCR тест, идващо от Polymerase Chain Reaction, но както ще се разбере по-долу правилно е термина PCR тест да се използва само при определен тип тестове.
Правилното име, което трябва да се използва е Тестове за измерване на вирусното натоварване (Viral Load Tests). Правят се чрез изследване на кръвта като измерват рибонуклеиновата киселина (RNA) на вируса на хепатит C. Наличието на рибонуклеинова киселина на вируса в кръвта е индикатор за това, че вируса се размножава активно и заразява нови клетки.
При изследването се измерва количеството на RNA в един милилитър кръв. Viral Load тестовете могат да потвърдят, че изследвания пациент има вирус в кръвта, който активно се размножава и с това да помогнат да се прецени по-ясно състоянието на пациента, както и да се вземе решение за подлагане на лечение. Мерната единица, която се използва като международен стандарт е International Units/ml (IU/ml).

Видове тестове за измерване на вирусното количество
Има две категории тестове:
- Качествени тестове - тези тестове се опитват да открият наличието на рибонуклеинова киселина (RNA) на вируса в кръвта. Те се използват за да потвърдят наличието на хроничен хепатит C. Ако бъде открито наличието на вирусна RNA в кръвта, то теста е положителен. Ако не бъде открита вирусна RNA, то резултата е отрицателен.
- Количествени тестове - тези тестове измерват количеството на вируса в един милилитър кръв. Резултатите от тези изследвания се използват и за да се предвиди как ще се отрази интерфероновото лечение на пациента. Колкото са е по-ниско измереното количество, толкова е по-голям шанса пациента да се излекува.

Отделно има друго разделение на отделните тестове:
- Polymerase chain reaction (PCR) - или популярно използваното име PCR тестове. Начина, по който те измерват наличието на вируса беше споменат по-горе, търсят за наличие на вирусна рибонуклеинова киселина (RNA) в кръвта, т.е. търсят генетични следи от вируса. Важно е уточнението, че когато говорим за PCR изследване се има предвид качествено измерване на вирусното количество, а не количествено. Засега не откривам потвърждение, че има PCR тест, който е количествен, освен т.нар. RT-PCR, който обаче се използва само при пациенти, болни от СПИН.
- Branched-chain DNA (bDNA) - bDNA метода, с който в плазма или серум, добит от кръвната проба на пациента се изследва вирусна RNA с помощта на т.нар. signal-amplification методология. Това, което аз знам е, че се взима вирусна RNA и се оставя да се размножава в този кръвен серум и съответно се следи как той се размножава и накрая се измерват броя вирусни копия в един милилитър. Затова и метода изисква време, през което лекарите казват че броят.
- Transcription-mediated amplification (TMA) - Това отново е качествен тест, който също се опитва да засече наличието на вирусна RNA в кръвната проба. Този тест е по-нов, по-евтин, по-чувствителен, а също и по-надежден. Долната му граница на чувствителност е 5-10 IU/ml.

Измерителни единици и чувствителност на тестовете
Общоприетия стандарт за измерване е IU = International Unit. Този стандарт е общоприет и вече почти масово навлязъл навсякъде. Тъй като има китове (kits) или образец (assay) за тестове, лабораториите в зависимост от това кой кит (образец) използват имат таблица с помощта на която обръщат изчислените копия на вируса към International Units. Така резултатите се стандартизират и могат лесно да бъдат тълкувани, независимо в коя лаборатория е правено изследването.
Ако пациента иска да обърне резултатите от изследванията с в копия  - copies/ml (или eq/ml), то тогава се препоръчва да умножи резултатите си по 3.
Каква е чувствителността на различните тестове.
- PCR тестовете имат чувствителност 50 IU/mL. Т.е. те не могат да потвърдят със 100% че изследвания пациент няма някакви минимални количества на вируса в кръвта.
- bDNA тестовете в зависимост от използвания кит имат различна долна и горна граница, мисля че при почти всички тя е почти еднаква. Тук ще цитирам горната и долната граница на един от използваните образци Bayer Versant™ HCV RNA 3.0 Assay (bDNA)
  - Долна граница : 615 IU/mL (3200 copies/mL, използва се множител 5.2)
  - Горна граница : 7 690 000 IU/mL (40 000 000 copies/mL, използва се множител 5.2)
- TMA тестовете имат чувствителност от 5-10 IU/mL

Интерпретиране на резултатите от тестовете
1. По отношение на качествените изследвания, те дават или положителен или отрицателен резултат. Ако теста открие наличието на вирусна RNA в кръвта, то той дава положителен резултат, иначе резултата е отрицателен. Пак искам да спомена, че досега няма толкова чувствителен метод, който да каже със сигурност 100%, че в кръвта не се засича вирусна RNA. Най-чувствителните качествени тестове са TMA тестовете, които обаче слизат до 5 IU/mL долна граница. Т.е. ако те дадат отрицателен резултат, това значи че изследвания пациент има резултат по-малък от 5 IU/mL или пък наистина няма никакъв остатък от вируса в кръвта си. Качествените изследвания се използват, за да потвърдят наличието на вируса на хепатит C в кръвта при пациенти, които са дали положителен резултат при изследването за наличие на HCV антитела (anti-HCV).
Качествените изследвания се използват и за наблюдаване на пациенти преминали през лечение. Ако пациент преминал успешно през интерфероново лечение даде отрицателен резултат при качествения тест 6 месеца след като е завършил лечението, то се приема че той е дал т.нар. Задържан Вирусологичен Отговор, или Sustained Virological Response (SVR). Пациентите, постигнали SVR се приемат за излекувани като 98-99% от тях константно продължават да дават отрицателен резултат при качествените изследвания. В края съм публикувал линк към обявени резултати от дългогодишни изследвания върху пациенти постигнали SVR, което потвърждава, че 98-99% от тях задържат резултата и спират хроничната инфекция на черния дроб, причинена от вируса.
2. Количествените изследвания се използват, за да се предвиди шанса на даден пациент да изчисти вируса при евентуално интерфероново лечение. Тези изследвания се използват и по време на провеждано лечение на пациенти, като критерии за успешно протичащо лечение е т.нар. логаритмично падане на количеството на вируса. Единично логаритмично намаляване е падане на нивата 10 пъти. Т.е. ако пациента е имал 1 000 000 IU/mL преди лечението, то на третия месец след началото му се очаква той да има намалели стойности с поне 10 пъти, т.е. 100 000 IU/mL. Ако пациента не постигне такова намаление на количеството, то тогава е много вероятно лечението му да бъде прекратено, заради малките шансове то да завърши успешно.
Как се определя кои резултати са ниски и кои високи и какви са шансовете за излекуване според тези резултати.
Според информация публикувана наскоро, за определяща граница която определя количеството като ниско или високо се определя 400 000 IU/mL.
Постигнатия SVR от представените резултати от френски лекари пред 42-та годишна конференция на Европейската Асоциация по чернодробни болести:
                                        ≤ 400,000     > 400 000:
        всички пациенти:           73%        43%
        пациенти с генотип 1:     63%        37%
        пациенти с генотип 2/3:  86%        63%

Затова може да се приеме, че правилното разделение е:
Ниски нива: ≤ 400 000 IU/mL
Високи нива: > 400 000 IU/mL

Тези нива са определящи за пациенти, които досега не  са били подлагани на лечение. При пациенти, които вече са преминали през неуспешно лечение границата от 400 000 IU/mL не е толкова определяща за предвиждане на изхода от лечението.
Смята се, че колкото по-ниски нива има даден пациент, толкова е по-голям шанса той да се излекува. Искам да уточня, че върху шанса за излекуване влияят още много други фактори, като възраст, пол и т.н. но за момента няма начин как да се прогнозира със сигурност от 100% как даден пациент ще реагира на интерфероновото лечение. Затова всеки, независимо от показателите, които има е длъжен да опита да се подложи на лечение.
Друга класификация на нивата, която може да се използва за ориентир е (при превръщането в IU/mL ще ползвам множител 3):
Много ниски: < 200 000 eq/mL (< 66 000 IU/mL)
Ниски: 200 000 - 1 000 000 eq/mL (66 000 - 333 000 IU/mL)
Средни: 1 000 000 - 5 000 000 eq/mL (333 000 - 1 600 000 IU/mL)
Високи: 5 000 000 - 25 000 000 eq/mL (1 600 000 -  8 330 000 IU/mL)
Много високи: > 25 000 000 eq/mL (> 8 330 000 IU/mL)
Рекорда от най-висока измерена стойност на пациент, за който съм чел е 45 000 000 (45 млн.) IU/mL.

Важно е да се знае и, че количеството на вируса в кръвта няма директна връзка със степента на увреждане на черния дроб и прогресирането на болестта. Т.е. ако даден пациент има високи нова на вируса в кръвта това не значи задължително, че той има сериозно увреждане, както и при хора с ниски нива не значи че техния черен дроб има минимални увреждания.

Лаборатории в България, провеждащи Viral Load тестове
- ИСУЛ /МБАЛ „Царица Йоанна”/. Адреса е на улица "Бяло море" 8. Изследванията се правят в гастроентерологичното отделение, с изследванията се занимава д-р Берберова. Извършват количествено изследване, цената е около 250 лева /за пациенти чието изследване не се плаща от здравната каса/.
- Детската болница, в близост до Военна Академия. Телефон за контакти: 952 38 40 вътр. 273. Вътрешния номер е на вирусологичното отделение, д-р Цветанска е завеждаща отделението. Цената на качествения PCR там е 100 лева, а на количествения е към 250 /за пациенти чието изследване не се плаща от здравната каса/.
Добавено на 24 януари 2008: Към дата 24 януари 2008, в детската болница не се правят платени изследвания. В момента д-р Цветанска работи само със здравната каса. Има вероятност от началото на март 2008 година отново да има възможност за пускане на платени изследвания, но все още не е много сигурно.
Добавено на 16 март 2008: Към днешна дата, д-р Цветанска има платени китове за качествен PCR - цената е 100 лева. Други цени на лабораторията: количествен PCR - 200 лева, генотипизиране на вируса на хепатит C - 150 лева.
Добавено на 24 януари 2008:
- Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски", в лабораторията на доц. Антонов. Телефонът за връзка е: 952 29 72. За момента има възможност да се правят платени PCR изследвания. Цената на качествения PCR е 200 лева. Цената на количествения PCR също е 200 лева.
Лабораторията се открива малко трудно, затова ще дам малко насоки - веднага щом се влезе в болницата, на първия етаж, точно преди табелата "Гастроентерологичен блок", се завива наляво и след това се продължава по коридора. В края на коридора в другия край на сградата, се завива надясно, след 20 метра има изкачване по едни стъпала нагоре до горния етаж. Там вече се оглеждате за врата с алуминиева дограма, където трябва да търсите надпис "Лаборатория" и "доц. Антонов".
Добавено на 01 февруари 2008:
- Национален център по заразни и паразитни болести /НЦЗПБ/, в сграда "Вирусология". Адресът е бул. "Ген. Столетов" 44 А, в близост до Централния Софийски затвор.  Лабораторията за момента прави само качествен PCR, цената е 150 лева. Телефони за контакти - 931 23 22 (24), 931 07 13, 822 01 50.  Завеждащ лабораторията е ст.н.с. II ст.д-р Павел Теохаров.

Използвани документи
Fact Sheet - HCV Viral Load Tests (Dec 2007)
Fact Sheet - Viral Load
Viral Loads
400,000 IU/mL Is the Optimal Baseline Viral Load Cut-off to Predict Response In Treatment-naive Patients with Genotype 1 HCV
Cure for hepatitis C
Signal Amplification - Definition
The Liver
Bayer Versant™ HCV RNA 3.0 Assay (bDNA)
Bayer Versant™ HCV RNA 3.0 Assay - Part 2 - Summary of Safety and Effectiveness
PCR (Polymerase Chain Reaction)
Hepatitis C Virus RNA Quantitative bDNA


Благодаря на Стефан за информацията, която сподели за променените стандарти за ниски и високи нива. Връзка към статията е публикувана в секцията Използвани документи.

Тази статия ще бъде периодично променяна с нова информация, а също и изчиствана от неточности и грешки. Затова може да се следи периодично за промени.
Всеки, който иска може да участва в нейното редактиране с нова и допълнителна информация.
« Последна редакция: Март 18, 2008, 23:24:22 от Radoslav Rusinov »
Нямам възможност да отговарям своевременно на постове и лични съобщения.
Сдружение ХепАктив - www.hepactive.org


Неактивен soma

 • Немедицинско лице
 • Степен на активност - Първолак
 • *
 • Публикации: 8
  • Профил
Важно е да се знае и, че количеството на вируса в кръвта няма директна връзка със степента на увреждане на черния дроб и прогресирането на болестта.

Лаборатории в България, провеждащи Viral Load тестове
- ИСУЛ /МБАЛ „Царица Йоанна”/. Адреса е на улица "Бяло море" 8. Изследванията се правят в гастроентерологичното отделение, с изследванията се занимава д-р Берберова. Извършват количествено изследване, цената е около 250 лева /за пациенти чието изследване не се плаща от здравната каса/.
- Детската болница, в близост до Военна Академия. Телефон за контакти: 952 38 40 вътр. 273. Вътрешния номер е на вирусологичното отделение, д-р Цветанска е завещдаща отделението. Цената на качествения PCR там е 100 лева, а на количествения е към 250 /за пациенти чието изследване не се плаща от здравната каса/.

В ИСУЛ е вероятно да не се правят тестове вече... или поне не е при д-р Берберова. Вчера говорих с д-р Цонев от 5та градска човека ми пусна бележка, но се съмняваше че ще свърша работа там. Тъй че звънете по телефона преди да загубите време да ходите до там. Тези дни ще имам по-точна информация и ще я споделя тук.

Моля ви ако някой има идея как мога да си пусна изследването през касата да каже. 250 кинта ми се вижда доста. Инак приключих с лечението миналото лято, продължи 1 година, последните изследвания на PCR тогава бяха идеални  :D но ще е небходимо още едно надявам се последно дано резултата да е затвърден :)

Поздравявам ви за чудесния форум :) Много е полезен. Успех на всички!

Неактивен Мери_

 • Администратор на форума - немедицинско лице
 • Степен на активност - Доцент
 • *******
 • Публикации: 2373
 • Пол: Жена
  • Профил
  • ХепАктив - сдружение за борба с хепатита
 • Вид лечение: Интерферон
 • Резултати: В момента съм на лечениe
 • Статус: Хроничен хепатит B
Информация по темата може да прочетете на сайта на сдружение ХепАктив:
Тестове за вирусно натоварване при хепатит C
Сдружение ХепАктив - www.hepactive.org


Неактивен Радослав Русинов

 • Администратор на форума - немедицинско лице
 • Степен на активност - Професор
 • *******
 • Публикации: 5566
 • Пол: Мъж
  • Профил
  • My Home Page
 • Вид лечение: Пегилиран интерферон + рибавирин
 • Резултати: Успешнo
 • Статус: Хроничен хепатит C
За да не пиша нов пост искам да кажа на Радо понеже питаше в друга тема - във ВМА има вече лаборатория за ПСР, мисля че работи от началото на година. На мен ми направиха контролен ПСР там без да плащам (по здравна каса) през януари.
Да, мерси, ти си поредния, който потвърждава тази информация  :smile:
Само че още нямаме конкретни данни за цени, телефони, и разни такива, за да мога да попълня списъка. Ти знаеш ли нещо по-детайлно.


Поздрави,
Радо
Нямам възможност да отговарям своевременно на постове и лични съобщения.
Сдружение ХепАктив - www.hepactive.org


Неактивен Buba

 • Немедицинско лице
 • Степен на активност - Дипломант
 • *****
 • Публикации: 302
 • Пол: Жена
  • Профил
 • Вид лечение: Пегилиран интерферон + рибавирин
 • Резултати: Неуспешно
 • Статус: Хроничен хепатит C
Мисля, че се спомена цена от 150 лева, съжалявам че нямам повече информация или координати. От друга страна останах с впечатление че няма проблем да ти го пускат безплатно по Здравната каса ако си пациент в гастрото. Ако имам контакти с лекари от там скоро  ще разпитам по подробно. Границата до която засича са 25 IU/ml, става за 2 седмици ако имаш късмет да не ти се прецака кръвта и да трябва да ти взимат пак като в моя случай.

Неактивен Svi

 • Немедицинско лице
 • Степен на активност - Студент
 • ****
 • Публикации: 120
 • Пол: Жена
  • Профил
 • Вид лечение: Интерферон + рибавирин
 • Резултати: Успешнo
 • Статус: Хроничен хепатит C
Здравейте,
днес бях във ВМА , попитах за лабораторията , както винаги докторката ми бързаше много, но разбрах, че правят ПСР-и за Б , Ц , (генотипизиране и количествени), всичко. Казаха ми резултат след 1 месец. Но само по пътека (ми каза), не можело да идеш да си платиш. Не знам дали има и  друг тип клинична пътека  освен по каналния ред както аз се лекувах. Това е , което разбрах. Затова ми се стори излишно да питам за цени и координати. Ако не може да отидеш и да си платиш на частно (както в Иван Рилски), тогава сигурно трябва да си им пациент ?
Все пак и някой друг да попита

СвиНеактивен Радослав Русинов

 • Администратор на форума - немедицинско лице
 • Степен на активност - Професор
 • *******
 • Публикации: 5566
 • Пол: Мъж
  • Профил
  • My Home Page
 • Вид лечение: Пегилиран интерферон + рибавирин
 • Резултати: Успешнo
 • Статус: Хроничен хепатит C
Сви, благодаря за информацията!
Обнових статията с лабораториите, които правят ПСР-и, надявам се повече хора да научат, че вече има още една лаборатория, която прави такива изследвания.


Поздрави,
Радо
Нямам възможност да отговарям своевременно на постове и лични съобщения.
Сдружение ХепАктив - www.hepactive.org


Неактивен qiqi

 • Топ потребител на форума - немедицинско лице
 • Степен на активност - Докторант
 • *****
 • Публикации: 845
 • Пол: Жена
  • Профил
 • Вид лечение: Пегилиран интерферон + рибавирин
 • Резултати: Успешнo
 • Статус: Хроничен хепатит C
Ради,преди нова година ходих да питам  в тази лаборатория за ПСР(ул.Н.Габровски 47 В.Търново),въобще не бяха чували даже за такова изследване.(мисля че го бяхме коментирали в темата на Руми)
Но ще  отида още веднъж,за да е точна информацията.

Неактивен qiqi

 • Топ потребител на форума - немедицинско лице
 • Степен на активност - Докторант
 • *****
 • Публикации: 845
 • Пол: Жена
  • Профил
 • Вид лечение: Пегилиран интерферон + рибавирин
 • Резултати: Успешнo
 • Статус: Хроничен хепатит C
Днес ходих до тази лаборатория,не правят ПСР.

Неактивен Радослав Русинов

 • Администратор на форума - немедицинско лице
 • Степен на активност - Професор
 • *******
 • Публикации: 5566
 • Пол: Мъж
  • Профил
  • My Home Page
 • Вид лечение: Пегилиран интерферон + рибавирин
 • Резултати: Успешнo
 • Статус: Хроничен хепатит C
Кики, мерси за информацията!
Премахнах адреса във Велико Търново на Зинвест-К (т.нар. Германско-българска лаборатория). Но не съм сигурен дали те вече изобщо не са спрели да правят каквито и да е ПСР тестове. Ако някой има такава информация, може да пише, за да ги изключа изобщо от списъка.


Поздрави,
Радо
Нямам възможност да отговарям своевременно на постове и лични съобщения.
Сдружение ХепАктив - www.hepactive.org


 


СтатистикиСтатистики за посещенията

Locations of visitors to this page :    Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! Гласувай за сайта!  Оцени сайта!

Посетители след 12 Февруари 2007