Автор Тема:  НОИ - ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ за 2009год.  (Прочетена 36483 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен Мери_

 • Администратор на форума - немедицинско лице
 • Степен на активност - Доцент
 • *******
 • Публикации: 2373
 • Пол: Жена
  • Профил
  • ХепАктив - сдружение за борба с хепатита
 • Вид лечение: Интерферон
 • Резултати: В момента съм на лечениe
 • Статус: Хроничен хепатит B
Националният осигурителен институт (НОИ), чрез неговите териториални поделения, осъществява дейност по профилактика и рехабилитация
 по реда на Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2007 г., изм., ДВ, бр. 6 от 2009 г.) на определен контингент лица:

1. осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест;
2. получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от Кодекса за социално осигуряване, не са осигурени и срокът на инвалидносттта в експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия, не е изтекъл.

Лицата по точка 1 придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни калeндарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. В периода от шест календарни месеца се включва времето:

1. на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете;
2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане;
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
4. през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на дете и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на дете, през които не са имали право на обезщетение.
Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, не се отнася за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.
Лицата, осигурени само за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация само при случаи на трудова злополука и професионална болест.
Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване за 2009 г. е 60 години за жените и 63 години за мъжете.
Паричната помощ за всяко правоимащо лице включва:

1. средствата за не повече от общо 5 основни диагностични и терапевтични процедури дневно (вкл. прегледите и изследванията);
2. средствата за нощувки по цени, определени в договорите между Националния осигурителен институт и юридическите лица;
3. частична парична помощ за хранене в размер на 5,00 лв. за един храноден. За деня на постъпване и деня на напускане Националният осигурителен институт заплаща общо 5,00 лв. частична парична помощ за хранене.

Лицата получават право на парични помощи за профилактика и рехабилитация еднократно в една календарна година за престой от 10 до 15 дни.
Резервации за постъпване при изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация (заведения) се правят от лицата. Националният осигурителен институт не носи отговорност за всички проблеми, свързани с тях.
Преди извършване на резервации е необходимо лицата да се информират от териториалните поделения на Националния осигурителен институт за:

1. условията и реда за ползване на правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация;
2. заболяванията и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.

При извършване на резервации е необходимо лицата да се информират от изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация за размера на сумата, която ще доплащат за един храноден. Националният осигурителен институт няма отношение към формиране на размера на сумата за доплащане на храната. За 2009 г. НОИ е сключил договори с достатъчно на брой изпълнители на дейността, които предлагат профилактика и рехабилитация на едни и същи заболявания при различни суми за доплащане за един храноден.

Необходими документи за издаване на удостоверение за ползване на паричната помощ за профилактика и рехабилитация :

1. Медицинско направление.

Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация, която се отразява в медицинско направление (Бл. МЗ № 119á98).
Медицинското направление се издава от лекуващия лекар в два екземпляра и в него той документира заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и съответните медицински изследвания.
Медицинското направление трябва да е издадено не по - рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване при съответния изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация.

2. Документ за самоличност.
3. Документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето (Приложение № 1)*.
4. Лична амбулаторна карта и/или медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето - епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.
5. Лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто представят и експертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия, както и декларация по образец, че не са осигурени (Приложение № 2)*.
6. Лицата, претърпели трудова злополука, представят и разпореждане за приемане на злополуката за трудова.
7. Лицата с професионална болест представят и експертно решение за признаване на професионална болест.

Забележка:
*Програмата разрешава разпечатване на описаните образци на бланки за ползване от лица и осигурители.

Лицата представят описаните документи в териториалното поделение на Националния осигурителен институт по постоянен или настоящ адрес в срок до 10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.

При получаването на удостоверенията за профилактика и рехабилитация лицата по точка 1 попълват декларация по образец. В нея декларират, че при прекратяване на трудовия договор или осигуряването им към датата на постъпване в изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация няма да ползват правата, предоставени им с удостоверението. Бланката на декларацията се предоставя от длъжностните лица на съответното териториално поделение.

Удостоверение не се издава на лица със здравословни противопоказания за провеждане на профилактика и рехабилитация.

Необходими документи за постъпване на лицата при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация:

1. Документ за самоличност.
2. Удостоверението от ТП на НОИ – в два екземпляра.
3. Медицинското направление от лекуващия лекар – в два екземпляра.
4. Личната амбулаторна карта и/или медицинската документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето - епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.

Лица със здравословни противопоказания не се приемат от съответните изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.

Всяко лице се задължава да спазва посочения в удостоверението срок за рехабилитация, както и да ползва и трите компонента на паричната помощ – медицински процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене. При неспазване на тези изисквания, направените разходи са за сметка на лицето.

Националният осигурителен институт, на основание чл. 29 от Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация за 2009 г., сключи договори с 33 юридически лица за общо 64 изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация (заведения):
 
1. “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД:

    *   клон Боровец, Хотел “Дружба 1”, гр. Банкя;
    *   клон Боровец, Хотел “Дружба 2”, гр. Банкя;
    *   клон Боровец, Балнеохотел “Констанция”, с. Костенец;
    *   клон Боровец, Хотел “Калина”, к. Боровец;
    *   клон Баня, Балнеохотел “Стряма”, гр. Баня;
    *   клон Баня, Балнеохотел “Гергана”, гр. Хисар;
    *   клон Бургас, Балнеохотел “Свети Мина”, Бургаски минерални бани;
    *   клон Бургас, Балнеохотел “Свети Мина” – 2, Бургаски минерални бани;
    *   клон Бургас, Балнеохотел “Жива вода”, к. Сливенски минерални бани;
    *   клон Велинград, Балнеохотел “Велинград”, гр. Велинград;
    *   клон Вършец, Балнеокомплекс “Тинтява”, гр. Вършец;
    *   клон Габрово, Хотелски комплекс “Люляци” – к. Люляци, гр. Габрово;
    *   клон Павел баня, Климато-балнеолечебен хотел "Павел баня", гр. Павел баня;
    *   клон Павел баня, Балнеохотел “Загоре”, Старозагорски минерални бани;
    *   клон Пловдив, Балнеохотел “Роза”, гр. Стрелча;
    *   клон Хасково, Хотел “Йонико”, с. Минерални бани;
    *   Централно управление, Хотел “Здравец”, гр. Тетевен.
    *  клон Пловдив, Хотел “Диана”, парк Родопи;

2. “Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД, гр. София:

    *   филиал Наречен;
    *   филиал Павел баня;
    *   филиал Поморие;
    *   филиал Сандански;
    *   филиал Кюстендил;
    *   филиал Момин проход;
    *   филиал Овча могила;
    *   филиал Велинград;
    *   филиал Хисар;
    *   филиал Баня, Карлово;
    *   филиал Баните, Смолян;
    *   филиал "Свети Мина", Вършец"

3. Военномедицинска академия, гр. София:

    *   Болнична база по балнеология, рехабилитация и профилактика “Калероя”, гр. Хисар;
    *   Болнична база за лечение, рехабилитация и профилактика, гр. Банкя;
    *   Болнична база по балнеология, рехабилитация и профилактика “Свети Георги Победоносец”, гр. Поморие.

4. “Карате – К. Георгиева” ООД, гр. София

    *   “Ален мак - 7”, к. к. “Чайка”, гр. Варна;
    *   ХК "Минерални бани" гр. Провадия

5. Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация “Вита” ЕООД, гр. Велинград.
6. Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация “Света Богородица” ЕООД, с. Нареченски бани.
7. “Специализирана болница за рехабилитация – Банкя” АД, гр. Банкя.
8. “Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски минерални бани” ЕАД, гр. Бургас.
9. “Специализирана болница за рехабилитация – Здраве” ЕАД, гр. Банкя.
10. “Специализирана болница за рехабилитация – Марикостиново” ЕООД, с. Марикостиново.
11. “Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация” ЕООД, гр. Перник.
12. “Орфей Хотел” АД, гр. Девин.
13. "Мисионис СПА" ЕООД, гр. Търговище
14. “Специализирана болница за долекуване и продължително лечение – Малко Търново” ЕООД , гр. Малко Търново.
15. “Дая-Турс” ООД, Хотел “Ди Марио”, гр. Симитли.
16. “Специализирана болница за рехабилитация – Сапарева баня” АД, гр. Сапарева баня.
17. “Мари – Д” ЕООД, ЦПР "Мари", гр. Несебър.
18. "Комплекс - Свети Влас" АД, к. к. Слънчев бряг.
19. “Специализирана болница за рехабилитация Стайков и фамилия” ЕООД, хотел “Средец”, к. к. Слънчев бряг.
20. “Леслав” ЕООД, хотел Vita Mores, гр. Свети Влас.
21. Хотел “Банкя Палас” ООД, гр. Банкя.
22. Сирона Пропърти Мениджмънт ООД, СПА клуб Бор, гр. Велинград.
23. “Профилакториум Бургаски минерални бани” ООД, гр. Бургас.
24. Евро Алианс Инженеринг АД, ХК “Панорама”, гр. Трявна.
25. “Шарк –2001” ЕООД, Хотел “Астрея”, гр. Хисар.
26. Уни Пропърти Мениджмънт” ООД, Апартхотел “Марина Холидей Клуб”, гр. Поморие.
27. “Балнеохотел Поморие” АД, гр. Поморие.
28. Хотел “Орхидея” ЕООД, гр. Велинград.
29. Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Теодоси Витанов” ЕООД, гр. Трявна.
30. “Делта Бисер” ЕООД, Хотел “Делта”, с. Огняново.
31. СД “Маркцвет – Илиеви с-ие” ЕООД, с. Баните.
32. “Елбрус Холидейс” ЕООД, БХ Аура, гр. Велинград.
33. “Самоков Турист” ЕООД, Хотел “Самоков”, к.к. Боровец.
Източник - http://www.noi.bg/
« Последна редакция: Февруари 22, 2009, 14:20:53 от Мариана Стефанова »
Сдружение ХепАктив - www.hepactive.org


Неактивен Vancheto

 • Модератор на форума - немедицинско лице
 • Степен на активност - Доктор на хепатитните науки
 • *******
 • Публикации: 1558
 • Пол: Жена
  • Профил
  • ХепАктив - сдружение за борба с хепатита
 • Вид лечение: Нуклеозиден аналог
 • Резултати: Повторно лечение
 • Статус: Хроничен хепатит B
Нещо, което не се упоменава в тази наредба, но го искат да се представи още в НОИ, при подаването на документите и преди да издадат удостоверението, това е ЗАПОВЕД ЗА ПЛАТЕН ОТПУСК за периода на профилактиката/Това за осигурените по трудов договор/
Не забравяйте да го носите, защото ще ви върнат  :fool2:
Мога да ви посъветвам да не посочвате хепатита като основно заболяване или най-добре въобще не го посочвайте, защото не само че няма процедури за него, но и тези, които по принцип изписват ги водят противопоказни.
Лекувайте плексити, артрити, дископатии и т.н.Тогава предписват тангентори, джакузита, вани, масажи  :girl_wink:

 Ваня  :chat:

п.с. Някой знае ли къде мога да прочета за всеки един хотел от сключилите договор с НОИ какви са  цените, които заплащат желаещите да се рехабилитират :girl_dance:
Миналата година имаше таблица, но сега не я откривам  :fool3:
Сдружение ХепАктив - www.hepactive.org


Неактивен Vancheto

 • Модератор на форума - немедицинско лице
 • Степен на активност - Доктор на хепатитните науки
 • *******
 • Публикации: 1558
 • Пол: Жена
  • Профил
  • ХепАктив - сдружение за борба с хепатита
 • Вид лечение: Нуклеозиден аналог
 • Резултати: Повторно лечение
 • Статус: Хроничен хепатит B
Ваня  :chat:

п.с. Някой знае ли къде мога да прочета за всеки един хотел от сключилите договор с НОИ какви са  цените, които заплащат желаещите да се рехабилитират :girl_dance:
Миналата година имаше таблица, но сега не я откривам  :fool3:

Вече разбрах, тази година няма да публикуват такава таблица в сайта на НОИ. Всеки ще се информира сам за цените, като се свърже с избрания хотел по телефона.
« Последна редакция: Февруари 24, 2009, 20:20:44 от Мариана Стефанова »
Сдружение ХепАктив - www.hepactive.org


 


СтатистикиСтатистики за посещенията

Locations of visitors to this page :    Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! Гласувай за сайта!  Оцени сайта!

Посетители след 12 Февруари 2007