Автор Тема:  НОИ - ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ за 2010год.  (Прочетена 22614 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен Мери_

 • Администратор на форума - немедицинско лице
 • Степен на активност - Доцент
 • *******
 • Публикации: 2373
 • Пол: Жена
  • Профил
  • ХепАктив - сдружение за борба с хепатита
 • Вид лечение: Интерферон
 • Резултати: В момента съм на лечениe
 • Статус: Хроничен хепатит B
Националният осигурителен институт (НОИ), чрез неговите териториални поделения, осъществява дейност по профилактика и рехабилитация по реда на Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 23.02.2007 г., изм., ДВ, бр. 6 от 2009 г. и бр. 2 от 2010 г.).
 
КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ ТАЗИ ПРОГРАМА?
Право на парични помощи за профилактика и рехабилитация имат:
1. осигурените за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест;
2. получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от Кодекса за социално осигуряване, не са осигурени и срокът на инвалидността в експертното решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия, не е изтекъл.

Лицата по точка 1 придобиват право на парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са били внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни калeндарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията.
В периода от шест календарни месеца се включва времето:
1. на платените и неплатените отпуски за отглеждане на дете;
2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане;
3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
4. през което самоосигуряващите се лица, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на дете и периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и за отглеждане на дете, през които не са имали право на обезщетение.
Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест.
Лицата, осигурени само за трудова злополука и професионална болест, имат право на парични помощи за профилактика и рехабилитация само при случаи на трудова злополука и професионална болест.
Възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване за 2010 г. е 60 години за жените и 63 години за мъжете.

КАКВО ВКЛЮЧВА ПАРИЧНАТА ПОМОЩ?

Паричната помощ за всяко правоимащо лице включва:
1. средствата за не повече от общо 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно (вкл. прегледите и изследванията);
2. средствата за нощувки по цени, определени в договора между Националния осигурителен институт и “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД;
3. частична парична помощ за хранене в размер на 5,00 лв. за един храноден. За деня на постъпване и деня на напускане Националният осигурителен институт заплаща общо 5,00 лв. частична парична помощ за хранене.
Лицата получават право на парични помощи за профилактика и рехабилитация еднократно в една календарна година за 10 дни престой.

Резервации за постъпване при изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация (заведения) се правят от лицата. Националният осигурителен институт не носи отговорност за евентуални проблеми, свързани с тях.

ПРЕДИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИИ е необходимо лицата да се информират от териториалните поделения на Националния осигурителен институт за:
1. условията и реда за ползване на правото на парична помощ за профилактика и рехабилитация;
2. заболяванията и противопоказанията за лечение в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.
При извършване на резервации е необходимо лицата да се информират от изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация за размера на сумата, която ще доплащат за един храноден. Националният осигурителен институт няма отношение към формиране на размера на сумата за доплащане на храната.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАРИЧНАТА ПОМОЩ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ :
1. Медицинско направление.
ВАЖНО - Правото на парични помощи за профилактика и рехабилитация се ползва след преценка на лекуващия лекар за необходимостта от провеждане на профилактика и рехабилитация, която се отразява в медицинско направление (Бл. МЗ № 119á98).
Медицинското направление се издава от лекуващия лекар в два екземпляра и в него той документира заболяването, за което е необходимо провеждане на профилактика и рехабилитация, придружаващите заболявания, ако има такива, медицинските мотиви за рехабилитацията, както и съответните медицински изследвания.
Медицинското направление трябва да е издадено не по-рано от 30 календарни дни преди датата на постъпване при съответния изпълнител на дейността по профилактика и рехабилитация.
2.     Документ за самоличност.
3.    Документ по образец, удостоверяващ осигурителните права на лицето.
4. Лична амбулаторна карта и/или медицинска документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето - епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.
Лицата трябва да представят цялата медицинска документация, която доказва наличието на заболяването, отразено в медицинското направление като показано за вторична профилактика и рехабилитация.
5. Лицата с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто представят и експертно решение на Териториална експертна лекарска комисия, респективно на Националната експертна лекарска комисия, както и декларация по образец, че не са осигурени.
6. Лицата, претърпели трудова злополука, представят и разпореждане за приемане на злополуката за трудова.
7. Лицата с професионална болест представят и експертно решение за признаване на професионална болест.   
Забележка: Програмата разрешава разпечатване на описаните образци на бланки за ползване от лица и осигурители.
Лицата представят описаните документи в териториалното поделение на Националния осигурителен институт по постоянен или настоящ адрес в срок до 10 работни дни преди датата на постъпване при изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.
При получаването на удостоверенията за профилактика и рехабилитация лицата, осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, попълват декларация по образец. В нея декларират, че при прекратяване на трудовия договор или осигуряването им към датата на постъпване в изпълнителя на дейността по профилактика и рехабилитация няма да ползват правата, предоставени им с удостоверението. Бланката на декларацията се предоставя от длъжностните лица на съответното териториално поделение.
Удостоверение не се издава на лица със здравословни противопоказания за провеждане на профилактика и рехабилитация.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ЛИЦАТА ПРИ ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ:
1. Документ за самоличност.
2. Удостоверението от ТП на НОИ – в два екземпляра.
3. Медицинското направление от лекуващия лекар – в два екземпляра.
4. Личната амбулаторна карта и/или медицинската документация, удостоверяваща настоящото и миналото здравно състояние на лицето - епикризи, изследвания, снимки, електрокардиограми и други документи, според конкретния случай.
Лица със здравословни противопоказания не се приемат от съответните изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация.
Всяко лице се задължава да спазва посочения в удостоверението срок за рехабилитация, както и да ползва и трите компонента на паричната помощ – медицински процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене. При неспазване на тези изисквания, направените разходи са за сметка на лицето.
 
ВАЖНО! За 2010 г. Националният осигурителен институт сключи договор с “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД за следните изпълнители на дейността по профилактика и рехабилитация (заведения):
1. Хотел “Дружба”, гр. Банкя;
2. Балнеохотел “Дружба 2”, гр. Банкя;
3. Хотел “Калина”, к.к. Боровец;
4. Хотел “Констанция”, в. Костенец;
5. Балнеохотел “Велинград”, гр. Велинград;
6. Балнеохотел “Гергана”, гр. Хисар;
7. Балнеохотел “Стряма”, гр. Баня;
8. Балнеохотел “Свети Мина”, Бургаски минерални бани;
9. Почивна станция “Свети Мина - 2”, Бургаски минерални бани;
10. Почивна станция “Жива вода”, Сливенски минерални бани;
11. Балнеохотел “Тинтява”, гр. Вършец;
12. Вила “Тинтява”, гр. Вършец;
13. Хотел “Здравец”, гр. Тетевен;
14. Хотел  “Люляци” , гр. Габрово;
15. Климато-балнеолечебен хотел “Павел баня”, гр. Павел баня;
16. Балнеохотел “Загоре”, Старозагорски минерални бани;
17. Балнеохотел “Роза”, гр. Стрелча;
18. Хотел “Диана”, парк Родопи.

Източник: http://www.noi.bg/
Сдружение ХепАктив - www.hepactive.org


Неактивен Vancheto

 • Модератор на форума - немедицинско лице
 • Степен на активност - Доктор на хепатитните науки
 • *******
 • Публикации: 1558
 • Пол: Жена
  • Профил
  • ХепАктив - сдружение за борба с хепатита
 • Вид лечение: Нуклеозиден аналог
 • Резултати: Повторно лечение
 • Статус: Хроничен хепатит B
Ако наистина само това са заведенията, които можем да посетим по тази програма, направо са .........................
правили любов с майката на българската профилактика  :angry3:
Сдружение ХепАктив - www.hepactive.org


Неактивен Мери_

 • Администратор на форума - немедицинско лице
 • Степен на активност - Доцент
 • *******
 • Публикации: 2373
 • Пол: Жена
  • Профил
  • ХепАктив - сдружение за борба с хепатита
 • Вид лечение: Интерферон
 • Резултати: В момента съм на лечениe
 • Статус: Хроничен хепатит B
Да - само тези са публикувани в сайта им!

Освен това дните вече са намалени на 10!!! :pardon:
Всяка година ни сервират поредното намаление! :angry3: :angry3: :angry3:

А що се отнася до майката на българската профилактика, то май вече ни профилактика има ни майка й е жива!!! :fight2: :fight2: :fight2:

И нали се сещате кой ще се вреди за тези изключително ограничени места...................... :medicine: :medicine: :medicine:
Сдружение ХепАктив - www.hepactive.org


Неактивен Радослав Русинов

 • Администратор на форума - немедицинско лице
 • Степен на активност - Професор
 • *******
 • Публикации: 5569
 • Пол: Мъж
  • Профил
  • My Home Page
 • Вид лечение: Пегилиран интерферон + рибавирин
 • Резултати: Успешнo
 • Статус: Хроничен хепатит C
Ето малко обяснения от НОИ защо тази година заведенията, работещи по програмата са по-малко, не че сме изненадани от причините  :smile:
в-к "Сега", 10 март 2010 година: 2 пъти по-малко българи ще почиват чрез НОИ


Поздрави,
Радо
Нямам възможност да отговарям своевременно на постове и лични съобщения.
Сдружение ХепАктив - www.hepactive.org


 


СтатистикиСтатистики за посещенията

Locations of visitors to this page :    Елате в .: BGtop.net :. Топ класацията на българските сайтове и гласувайте за този сайт!!! Гласувай за сайта!  Оцени сайта!

Посетители след 12 Февруари 2007