Повече за вирусния хепатит > Терминология, статии и обща информация за болестта

 Насоки на AASLD за добра клинична практика при НСV генотип 1 - актуализация 2011

(1/1)

Радослав Русинов:
Насоки на AASLD за добра клинична практика при НСV генотип 1 - актуализация 2011

Автор: Alan Franciscus, Главен редактор
Дата: 01 ноември 2011
 
През октомври Американската асоциация за изучаване на чернодробните заболявания  (AASLD) оповести “Актуализация на лечението на хронична инфекция с вируса на хепатит С генотип 1: насоки за добра клинична практика 2011,” в която се очертават основните принципи за лечение на хроничен хепатит С, генотип 1.  Този документ дава принципния алгоритъм, който да служи за референция на лекарите при използване на комбинирана терапия от нов НСV протеазен инхибитор (боцепревир и телапревир) с пегилиран интерферон и рибавирин. Препоръките включват основна информация за данните от клиничните изпитания на боцепревир и телапревир включително процент на терапевтичен отговор, профил на страничните ефекти, правила за спиране и т.н.
 
Тази статия ще се фокусира единствено върху препоръките, направени от AASLD.  Изброявам списъка на препоръките точно така, както са записани в Насоките и коментирам след повечето препоръки, за да подчертая важната информация. Асоциацията базира препоръките си на научни данни или на своето колективно мнение
...

Цялата статия може да прочетете в сайта на сдружение ХепАктив: Насоки на AASLD за добра клинична практика при НСV генотип 1 - актуализация 2011

Навигация

[0] Списък на темите

Премини на пълна версия