Повече за вирусния хепатит > Терминология, статии и обща информация за болестта

 Насоки на EASL за добра клинична практика: Управление на HCV инфекцията - 2011

(1/1)

Радослав Русинов:
Насоки на EASL за добра клинична практика: Управление на инфекцията с вируса на хепатит CЕвропейска асоциация за изучаване на черния дроб (EASL)1
Дата: юни 2011
 

Източник: EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatitis C virus infection (June Update)

 
1. Увод

Инфекцията с вируса на хепатит С (НСV) е една от основните причини за хронично заболяване на черния дроб в световен мащаб [1]. Дългосрочното въздействие на НСV инфекцията върху черния дроб варира в широки граници - от минимални промени до хроничен хепатит, фиброза и цироза с или без хепатоцелуларен карцином (НСС). Броят на хронично заразените лица по света вероятно надвишава 200 милиона, но повечето от тях не са информирани за инфекцията или за последващите чернодробни състояния. Клиничните грижи за пациентите, които имат заболяване на черния дроб, свързано с НСV, отбелязват значителен напредък през последните две десетилетия в резултат от нарастващите знания за механизмите на болестта, забележителните постижения в диагностичните процедури и напредъка в терапевтичните и превантивни подходи. И все пак има все още много въпроси, които не са напълно решени.
            Целта на настоящите Насоки за добра клинична практика (CPGs) на EASL е да помогнат на лекари и други хора, осигуряващи медицински услуги, както и на пациенти и заинтересовани лица,  в процеса на вземане на клинични решения, като описват оптималното управление/ръководене на пациенти с остра или хронична НСV инфекция. Тези Насоки се отнасят до терапии, които вече са били одобрени (разрешени) по времето на публикуването им. Няколко нови терапевтични опции (варианти) за пациенти, заразени с НСV генотип 1, са приключили фаза ІІІ на разработка и очакват лицензиране и одобрение в Европа и Съединените щати. Ето защо Насоките (CPGs) на EASL ще бъдат актуализирани редовно след одобряването на допълнителни нови терапии.
...

Цялата статия може да прочетете в сайта на сдружение ХепАктив: Насоки на EASL за добра клинична практика: Управление на инфекцията с вируса на хепатит CМожете да свалите насоките и във вид на pdf файл оттук: www.hepactive.org/sites/default/files/pdf/EASL_Clinical_Practice_Guidelines-Management_of_HCV_Infection_2011_BG.pdf

Радослав Русинов:
Едно уточнение относно насоките - EASL все още не са обновили документа с информация за двата нови препарата телапревир и боцепревир. В сегашната последна версия (която преведохме) има само една малка секция за новите медикаменти. Очаква се EASL да обновят насоките си с тази информация в близките месеци, като съответно ние също ще пуснем превод на новата версия.

Силно препоръчвам на всички да ползват този документ, когато правят справки или търсят специфична и проверена информация относно лечението на хепатит C. В тази версия на документа са взети предвид всички научни статии, потвърдени научни открития, и добри клинични практики относно лечението на хепатит C, проверени до декември 2010-та година.


Поздрави,
Радо

Навигация

[0] Списък на темите

Премини на пълна версия