Повече за вирусния хепатит > Терминология, статии и обща информация за болестта

 Тенофовир за хепатит В продължава да е безопасен и ефективен и след 7 години

(1/1)

Силвана Лесидренска:
Автор: Liz Highleyman
Дата: 4 декември 2013
 
Пациенти с хроничен хепатит В, лекувани с тенофовир (Viread) в продължение на 7 години, са запазили вирусната супресия и нормализиране на чернодробните ензими, а процентът на серологичен отговор продължава да расте, според постер, представен на 64-та Среща по проблемите на черния дроб на AASLD, състояла се миналия месец във Вашингтон, DC. Дългосрочните странични ефекти, свързани с бъбреците и костите, продължават да се срещат рядко.
Нуклеозидните/нуклеотидните антивирусни препарати като тенофовир (Viread) или ентекавир (Baraclude) потискат ефективно репликацията на вируса на хепатит В (HBV), но обикновено не ликвидират вируса, което налага дългосрочен прием.
 
Patrick Marcellin и колегите му от University of Paris представиха най-новите резултати от Проучване 102 и Проучване 103 – двойка проучвания, фаза 3, за оценка на тенофовир при пациенти, съответно отрицателни и положителни за „е” антиген на хепатит В (HBeAg).

Участниците и в двете проучвания на произволен принцип са били избрани да получават 300 мг тенофовир веднъж дневно или 10 мг адефовир (Hepsera) в продължение на 1 година, след което са могли да изберат да продължат с тенофовир в открито проучване в продължение на до 8 години. Хората, които продължавали да имат откриваем вирус въпреки тенофовира, са имали възможност да добавят и емтрицитабин (Emtriva).

Заедно двете изследвания включват над 600 терапевтично-наивни /нелекувани/ участници; 437 (68%) все още се проследяват на 7-та година. Около три четвърти са мъже, около 60% са от бялата раса, 30% са азиатци, а средната възраст е приблизително 40 години. Малко под 25% имат цироза на черния дроб.....................

Цялата статия може да прочетете на сайта на сдружение ХепАктив: AASLD 2013: Тенофовир за хепатит В продължава да е безопасен и ефективен и след 7 години

Навигация

[0] Списък на темите

Премини на пълна версия