Повече за вирусния хепатит > Терминология, статии и обща информация за болестта

 Траен вирусологичен отговор от комбинирано лечение с Peginterferon и Ribavirin

(1/1)

Мери_:
 Д. Петрова(1), А. Цветанска(2), А. Донкова(1) и К. Чернев(1)
(1)Клиника по вътрешни болести и гастроентерология, МБАЛ “Александровска” -- София, (2)Вирусологична лаборатория, Университетска болница по педиатрия -- София
Резюме: Комбинираното лечение с Peginterferon alfa-2a и Ribavirin при болни с хепатит С осигурява траен вирусологичен отговор в 56% от случаите с генотип 1 и в над 80% от тези с генотип 3. Нашата цел е да проучим трайния вирусологичен отговор от комбинираното лечение с Peginterferon alfa-2a и Ribavirin при български пациенти с хроничен хепатит С. В проучването са включени 88 болни с хроничен хепатит С. Инфекцията е установена с наличието на anti-HCV антитела (ELISA) и потвърдена с PCR (Cobas Amplicor HCV Monitor Test, v. 2.0, Roche Diagnostics). Генотипизиране е извършено при всички пациенти по метода на Germer и сътр. При всички е извършена чернодробна биопсия за преценка на некроинфламаторната активност и тежестта на фиброобразуване в черния дроб. Трайният вирусологичен отговор е оценен по липсата на доловими стойности на HCV RNA в серума с качествен PCR анализ 6 месеца след приключване на лечението. Траен вирусологичен отговор установихме при 63/88 от болните (71.6%). Траен отговор е налице при 49/68 (72.1%) от болните с генотип 1 и при 14/20 (70.0%) от болните с друг генотип. Дванадесет болни не са отговорили на лечението, а тринадесет са възстановили репликацията след спиране на лечението. Трайният вирусологичен отговор не се влияе от пола, възрастта, вирусното натоварване, генотипа, начина на заразяване и статуса (“наивен”, релапсирал или неотговорил на предшестващо антивирусно лечение) на пациентите. Трайният вирусологичен отговор е по-лош при болните с хистологични данни за цироза в сравнение с болните с хепатит (33.3% срещу 81.4%). Комбинираното лечение с Peginterferon alfa-2a + Ribavirin осигурява висок траен вирусологичен отговор при болните с хепатит С и може да се прилага ефективно при трудния за повлияване генотип 1, както и в специалните групи пациенти -- неотговорили и реактивирали инфекцията след предшестваща терапия с конвенционален интерферон. Своевременното лечение преди прогресията на чернодробното увреждане в чернодробна цироза осигурява оптимален терапевтичен резултат.

Това е резюмето на статията, публикувана в списание "Медицински преглед" 4/2007

nevron:
Здравей, Мери!
Благодарим за информацията, която на мен специално ми повлия оптимистично, тъй като както знаеш аз съм с хроничен хепатит "С", генотип 1б, и ще бъда лекувана в продължение на 11 месеца с именно този вид Интерферон.
Поздрави!

Навигация

[0] Списък на темите

Премини на пълна версия