Сдружение ХепАктив - Българският Форум за болестта Хепатит

Повече за вирусния хепатит => Новини за Хепатит A, B и C в Интернет и другите медии => Темата е започната от: Радослав Русинов в Януари 31, 2012, 23:16:33

Титла: Препоръки за прилагане на протеазни инхибитори за лечение на HCV/HIV коинфекция
Публикувано от: Радослав Русинов в Януари 31, 2012, 23:16:33
Предварителни препоръки за прилагане на протеазните инхибитори за лечение на хепатит С при пациенти с коинфекция с ХИВ

Дата: 29 януари 2011


Американски лекари от щата Мериленд изготвят предварителни препоръки за прилагане на протеазните инхибитори, използвани за лечение на хепатит С, при пациенти с коинфекция с ХИВ. Препоръките са публикувани в електронното издание на Clinical Infectious Diseases и подкрепят употребата на протеазните инхибитори при определени групи коинфектирани пациенти.

През месец май 2011 г. в САЩ се разрешава употребата на протеазните инхибитори boceprevir и telaprevir за лечение на хроничен хепатит С генотип 1. В хода на клинични проучвания с участието на моноинфектирани с хепатит С лица, комбинирането на тези медикаменти с пегилиран интерферон и ribavirin довежда до подобряване на честотата на вирусологичния отговор с между 25-31%.

В момента се провеждат клинични проучвания върху безопасността и ефикасността на протеазните инхибитори за лечение на хепатит С с участието на пациенти с коинфекция с ХИВ.

Хепатит С е водеща причина за сериозна заболеваемост и смъртност при коинфектираните пациенти. Ето защо съществува значителен интерес към потенциалната роля на boceprevir и telaprevir в лечението на хепатит С при коинфектираните.

Авторите представят становище пред Програмата за подпомагане на хора с ХИВ/СПИН на щата Мериленд относно данните за безопасността и ефикасността от прилагането на въпросните медикаменти при коинфектирани пациенти, както и кои от тях могат да се смятат за кандидати за лечение с все още нелицензираните за приложение при коинфектирани протеазни инхитори за лечение на хепатит С.

Според авторите становището им би могло да бъде от полза и за други.

Публикуваните данни относно безопасността и ефикасността на протеазните инхибитори за лечение на хепатит С при коинфектирани пациенти са оскъдни.
...

Цялата новина може да бъде прочетена на сайта на колегите от фондация "И": Предварителни препоръки за прилагане на протеазните инхибитори за лечение на хепатит С при пациенти с коинфекция с ХИВ  (http://aidsbg.info/newsView.aspx?nid=424)